Lennuliiklusteeninduse AS ja Cybernetica tutvustavad suurimal lennuliikluse messil Eestis välja töötatud irdtorni

13.03.2019
EANS ja Cybernetica esindus messil World ATM.

Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) koostöös Cybernetica AS-iga osaleb esmakordselt maailma suurimal lennuliikluse korraldamise messil World ATM Congress 2019, et tutvustada Eestis väljatöötatud irdtorni lahendust, millega saab distantsilt juhtida lende mitmel lennuväljal korraga. 

„Irdtorn ehk kaugtorn (remote tower) on lähilennujuhtimise lahendus, mis võimaldab lendude juhtimiseks vajamineva visuaalse informatsiooni kuvada lennujuhile videosüsteemide vahendusel ehk lennujuhi töökoht ei pea asuma teenust vajava lennujaama vahetus läheduses. Lennujuhtimiseks vajalik visuaalne pilt võetakse vastu lennuväljal asuvate kaamerate kaudu ning edastatakse lennujuhtide panoraamekraanile,“ tutvustas Lennuliiklusteeninduse AS (EANS) juhatuse liige Üllar Salumäe. Tema sõnul loob selline lähenemine võimaluse samaaegselt juhtida lende mitmel lennuväljal ja pakkuda kuluefektiivsemalt kõrge kvaliteediga ohutut teenust.

„Kuna World ATM Congress’il osalevad maailma juhtivad lennundusvaldkonna tootearendajad, eksperdid, sidusrühmad ja aeronavigatsiooniteenuste pakkujad, siis on antud mess ideaalne koht, kus lähemalt tutvustada meie irdtorni lahendusi ning selle võimalusi lennunduskogukonnale,“ selgitas Salumäe messil osalemise põhjust.

 

Eesmärgiks üks juhtiv irdtornikeskus

Irdtorni arendamist alustati 2016. aasta septembris eesmärgiga töötada välja Eesti turu vajadustest lähtuv lennujuhtimise lahendus. „Kuna Eestis on ainult üks suurem lennujaam ning neli regionaalset lennujaama, siis ei ole otstarbekas kasutada lendude juhtimiseks erinevaid süsteeme, vaid viia regionaallennuväljad üle ühtsele lennujuhtimissüsteemile, mille eelduseks on irdtorni lahenduse olemasolu,“ selgitas Salumäe. Kuigi maailmas on olemas ka teisi irdtorni lahendust pakkuvaid ettevõtted, oli majanduslikult soodsam luua vajaminev süsteem ise.

Cybernetica side- ja seiresüsteemide müügijuhi Martin Linki sõnul on kahe ettevõtte koostöös loodud irdtorni suurimaks eeliseks avatud arhitektuur (open architecture), mis tagab võimaluse kohandada irdtorni lahendust vastavalt konkreetse ettevõtte ja riigi vajadustele. „Lisaks on võimalik süsteemi integreerida erinevate teiste tarkvarasüsteemidega või kasutada lahendust oma spetsiifilise süsteemi väljatöötamise aluseks,“ sõnas Link.

Süsteemi arendustegevusse on kaasatud oma ala eksperdid nii lennunduse kui IT valdkonnast, et tagada süsteemi maksimaalne ohutus. „Arendamise käigus oleme katsetatud erinevaid kõrgtehnoloogilisi lahendusi ning nende sobivust igapäevastesse reaalsetesse lennujuhtimise olukordadesse, tagamaks seeläbi kõrgeima kvaliteedi ja lennuohutuse,“ tõi Link esile. Hetkel on käimas prototüübi arendus tooteks ning süsteemi sertifitseerimine.

EANSi ja Cybernetica eesmärgiks on arendada irdtorn välja multitorni lahenduseks, mis võimaldab juhtida mitme lennuvälja lennuliiklust ühest asukohast. „Riik on seadnud eesmärgiks viia lennuliiklusteenuste osutamine kõigil Eesti lennuväljadel EANS-i haldusalasse, mis tähendab seda, et peame suutma tagada lennuohutuse nii Tallinnas, Pärnus, Tartus, Kuressaares kui Kärdlas. Selle efektiivseks teostamiseks on ird- ja multitorni lahendus hädavajalik,“ selgitas Salumäe, nentides, et Euroopas on juhtivad irdtornide kasutajad Norra ja Rootsi, irdtornide kaudu kontrollitakse liiklust just väiksematel lennujaamadel. Lisaks aitaks uudne lennujuhtimise süsteem muuta regionaalsetel lennuväljadel tööjõu kasutamise (kulu)efektiivsemaks.

World ATM Congress on maailma suurim rahvusvaheline lennujuhtimise mess, mis toimub 12.-14. märtsil Hispaanias. Messist võtavad osa 136 riigi lennundusettevõtted ja -eksperdid.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid