Mereväelase baaskursus lõppes kahepäevase parveharjutusega merel

22.09.2020
n-srs Maria Tõkke/Eesti kaitsevägi

Täna lõppes mereväe baaskursuse viimane kontrollharjutus, mille käigus pidid mereväe ajateenijad harjutama laeva hülgamist ja veetma ööpäeva vees olevas päästeparves.

„Parveõppus on kontrollitud tingimustes peetav lõpueksam, mis aitab kinnistada kursuse jooksul omandatud oskusi ja teadmisi. Harjutuse edukas läbimine loob ettekujutuse, kuidas tegelikes avariiolukordadeks hakkama saada ning muidugi õpetades meeskonnatööd,“ ütles kursuse instruktor veebel Tanel Võrk lisades, et õpitud teadmisi hakkavad õppurid edaspidi kasutama teenistuses laevadel, kus jätkub edasine eriala väljaõpe.

Miinisadama veealal läbiviidud lõpuharjutus algas avariiolukorra simulatsiooniga, misjärel pidid kursuslased oma laeva hülgama. Vette jõudes tuli õppuritel meeskondlikult päästeparvedesse ujuda ning alustada võimalike päästjatega kontakti otsimist. Harjutuse lõpuosas saabus helikopteriga politsei- ja piirivalveameti pinnaltpäästemeeskond, kes harjutas hättasattunute päästmist otse päästeparvedest. Neljanädalasel mereväe baaskursusel osales kokku viis tegevväelast ja 32 ajateenijat.

Mereväelase baaskursuse peavad läbima kõik mereväe sõjalaevadele teenima asuvad kaitseväelased. Õpingute vältel valmistuti mereväe laevadel ettetulevateks ülesanneteks ja omandati praktilisi kogemusi tegutsemaks kriisiolukordades nagu näiteks tulekahjud, lekked või laeva maha jätmine. Kursusel osalenud ajateenijat suunatakse mereväe sõjalaevadele, kus edasise teenistuse käigus spetsialiseerutakse sidepidamise, miinitõrje-relvastuse, kokk-parameediku või motorist-elektriku erialadele ning lisaks kalda toetusteenistusse.

Mereväelase baaskursust viiakse läbi Miinisadama linnakus paiknevas mereväekoolis, mis kuulub laevastiku koosseisu. Kool annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet, meresidealast väljaõpet ning teostab täiendus- ja ümberõpet.

Sarnased artiklid