Aasta kaitsetööstusettevõte 2021 on Go Craft

25.11.2021

Täna kuulutati Eesti Kaitsetööstuse Liidu aastakonverentsil välja Aasta kaitsetööstusettevõte 2021 – tiitli pälvis militaar- ja raskeveokite tootja ja hooldaja AS GoCraft. Esimest korda kaitsetööstussektori ajaloos anti välja ka uus Avatud muutustele 2021 auhind, mille pälvis Eneli Saabas.

Eesti Kaitsetööstuse Liidu tegevjuht Tarmo Ränisoo selgitas, et esmakordselt Eesti Kaitsetööstuse Liidu tegevuse ajaloos anti sel aastal välja kaks tunnustust – Aasta kaitsetööstusettevõte 2021 ning Avatud muutustele 2021.

„Aasta kaitsetööstusettevõte 2021 on militaar- ja raskeveokite tootmise ja hooldusettevõte GoCraft, kes võitis pärast mitu aastat kestnud ettevalmistusi riigikaitse valdkonna kaks üliolulist valdkonna soomustehnika hanget – „Toetussoomukite CV90 ümberehitus ja elukaare toetus“ ja „Liikursuurtükkide K9 ümberehitus“ hanked. GoCraft on alustanud suuremahuliste investeeringutega tootmishoonesse, mille raames ehitatakse välja Eesti erasektori esimene sõjarelva käitlemise nõuetele vastav töökoda, kus tulevikus on võimalik hooldada, remontoda ja integreerida relvi ja relvasüsteeme, mis on olulised Eesti kaitsevõime hoidmiseks ja arendamiseks,“ selgitas Ränisoo.

Ta lisas, et GoCrafti senine panus kaitse- ja julgeolekusektorisse ning projektide elluviimisel loodud äri- ja partnerlussuhted toetavad Eesti kaitseväe võimekust nii täna kui tulevikus.

AS GoCraft juhatuse liige Kalvi Pukka selgitas, et Go Crafti tegutsemisvaldkond on väga lai ja ambitsioonikas alates taristu hooldusmasinate ja raskeveokite kuni militaarsõidukite ehituseni.

„Go Crafti meeskonna töö tulemust näevad paljud inimesed enda ümber nii maanteel kui ka raudteel. Meie tootmishoonetes ehitatakse ja hooldatakse igapäevaselt nii veokeid kui raudteeveeremit ning alates sellest aastast ka militaartehnikat. Meie missiooniks on aidata ettevõtetel teostada logistikat, hooldada taristut ning anda oma panus riigi kaitsel,“ selgitas Pukka.

Ta nentis, et Aasta kaitsetööstusettevõte 2021 tiitel on ettevõtte ja kogu meeskonna jaoks väga suur tunnustus, mis kinnitab ettevõtte strateegia õigsust ja igapäevase töö kõrget kvaliteeti. „Viimaste aastate jooksul on kogu meeskond panustanud palju energiat militaarsektorisse sisenemisel, et saaksime seni kogutud teadmisi ja oskusi rakendada ka Eesti kaitsevõime tugevdamisel,“ sõnas Pukka.

Esmakordselt anti välja auhind Avatud muutustele 2021

„Avatud muutustele auhind on tunnustuseks füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on oma töö ja tegevusega riigikaitse-, sisejulgeoleku või riigi kaitsevõimega seotud olulises valdkonnas viimase aasta jooksul saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi, on sektoriüleselt tunnustatud või paistnud silma mõne märkimisväärse saavutusega,“ selgitas Kaitsetööstuse Liidu tegevjuht Tarmo Ränisoo.

Ta avaldas, et sel aastal pälvis Avatud muutustele auhinna kaitseministeeriumi riigikaitseliste infosüsteemide ja innovatsiooni osakonna kaitsetööstuspoliitika juht Eneli Saabas.

„Eneli Saabas on kogu kaitsetööstussektoris hinnatud ja tunnustatud ekspert. Ta on kaitseministeeriumis töötatud aja jooksul ligi 10 aastaga olnud  seotud kodumaise kaitsetööstuse arendamise ja toetamisega. Kaitsetööstusettevõtted ja kogu sektor hindab tema sihikindlust, katkematut energiat ja hingega valdkonna probleemidesse süvenemist ning nende lahendamisse panustamist – see on oluline, suure väärtusega töö, mis on olnud motiveeriv ja teistele eeskujuks,“ tõi Ränisoo esile.

Sarnased artiklid