Milworksile omistati tegevusluba relvade käitlemiseks

03.08.2020
Jalaväe lahingumasin CV90. | Karl Heinrich Arras

Eesti kaitsetööstusettevõte Milworks läbis Politsei- ja Piirivalveameti korraldatud hindamise, mille tulemusena sai ettevõte kaitseväe relvasüsteemide toetamiseks vajaliku tegevusloa.

Milworksi juhatuse esimehe Ingvar Pärnamäe sõnul on Milworks esimene militaarvarustuse hoolduse ja remondiga tegelev ettevõte Eestis, mis on saanud vastava tegevusloa.

„Meie jaoks täitus loa hankimisega üks meie olulistest strateegilistest eesmärkidest. Tahame olla Eesti riigile kompetentne ja usaldusväärne partner, kellel on valmisolek toetada kuitahes keerukat tehnikat ja relvasüsteeme, mida Eesti kaitsevägi täna ja tulevikus üha aktiivsemalt hangib. Seni on kaitsevägi pidanud toetuma selleks ennekõike oma võimekusele. Samas olukordades, kus keerulisemate probleemide lahendamine nõuab tööstuspartnerite panust, on omamaiste teenuseosutajate kaasamine nii ajaliselt kui ka rahaliselt mõistlikum kui välisekspertide Eestisse toomine või relvasüsteemide transportimine välismaale,“ nentis Pärnamäe.

Pärnamäe kinnitusel loob tegevusloa saamine eeldused hooldus- ja remonditööde tegemiseks ka tänasele kaitseväe varustusele.

„Milworks on lepinguosaline Eesti CV90 jalaväe lahingumasinate remondis ja hooldamises ning tegevusluba lihtsustab oluliselt soomukite hooldusprotsessi – tänu tegevusloale võib soomuk siseneda meie valdustesse ühes selle tornis asuva pearelvaga ning jääb ära keeruline lahtimonteerimine,“ selgitas ta.

Ettevõtte juhi sõnul on Milworks äsja Eestisse jõudnud automaatrelvade R20 Rahe tootjafirma LMT Defense ametlik esindaja Eestis. See tähendab, et peale konkreetse töökoja litsentseerimise saab Milworks alustada ka uute automaatrelvade garantiitööde ning hoolduse ja remondi teostamist.

Relvasüsteemide käitlemiseks vajaliku tegevusloa hankimisel lähtutakse relvaseaduses sätestatud rangetest standarditest, mis puudutavad nii ettevõtte tööprotseduure, dokumentatsiooni kui ka personali.

„Pidime loa hankimiseks tõestama, et meie ettevõttes on võimalik relvastust turvaliselt hoiustada ja käidelda. See tähendab, et korraldasime ümber mõningad töölõigud, tegime investeeringuid täiendavate turvameetmete tagamiseks ning tõendasime taustakontrolli käigus oma töötajate ja allhankijate usaldusväärsust. Kõikide nõuetekohaste andmete koondamine ja ettevõtte tööreeglite korrastamine võttis aega ligi poolteist aastat,“ ütles Pärnamäe.

Milworks on Eesti kaitsetööstusettevõte, mis keskendub riigikaitse varustuse ja relvastuse hooldusele, remondile ja ümberehitustöödele. Milworksi peamiseks kliendiks on Eesti kaitsevägi, kuid ettevõttel on ka raamleping Läti kaitseväega ning teenuseid osutatakse ka teistele jõustruktuuridele. Milworks on keskendunud peamiselt militaarsõidukite nagu Patria XA-180 ja XA-188 soomukite, jalaväe lahingumasinate CV-9035 ning mitmete rivimasinate (erinevad 4×4, 6×6 ja 8×8 veokid, sillasüsteemid, kütusetankurid, 4×4 masinad, tuletõrjemasinad) hooldusele ja remondile.

Sarnased artiklid