Tehnikaülikool panustab Eesti soomukit arendavasse konsortsiumisse

14.04.2020
Milrem Robotics

Tallinna Tehnikaülikool liitus Eesti kaitsetööstusettevõtete koostööplatvormiga, toetades Eesti 6x6 soomuki väljatöötamist teadus-ja arendustegevusega. Tehnikaülikool panustab kaitsekoostöösse soomuspaneelide ja eelkõige titaankarbiidkermiste ja komposiitmaterjalist kaitsepaneelide ning töökindlate soomuspaneelide väljaarendamisega ning vajaliku teadus-arendustööga.

„TalTechil on pikaajaline kogemus kaitseuuringute alal ja osalemine tugevas Eesti tööstuse poolt juhitud konsortsiumis on meie jaoks väga oluline. See on suurepärane võimalus viia Eesti kaitsetööstus täiesti uuele tasemele,“ ütles Tallinna Tehikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo.

„TalTechi materjalitehnika teaduskeskuses tegutseval pulbermetallurgia teaduslaboril on olemas nii teadmised, laboratoorne ja tehnoloogiline võimekus kui ka praktilised kogemused töökindlate soomuspaneelide väljaarendamisel. Just seetõttu on ülikoolil ka huvi ja oskus panustada Eesti soomukite väljatöötamisse,“ kinnitas TalTechi inseneriteaduskonna professor Jaan Kers. Ta lisas, et Tehnikaülikooli liitumisel konsortsiumiga tagatakse see, et Eesti teadlaste ja teaduslaborite kaasamisega luuakse rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi kaitsetööstuse tooteid ning Eesti ettevõtete ja teadlaste koostöös loodavad lahendused annavad lisaväärtust majandusele ja kogu ühiskonnale.

„TalTechi koostöö Eesti Kaitsetööstuse Liidu ettevõtetega suurendab veelgi tehnika ja tootmisega seotud bakalaureuse- ja magistriprogrammide populaarsust ning seob teadus- ja arendustegevuse just Eesti riigi jaoks uudsete lahenduste väljatöötamisega,“ rõhutas professor Kers, lisades, et kaitsekoostöö on noortele inspireerivaks näiteks, kuidas teadlased saavad koostöös ettevõtetega edukalt praktiliste lahenduste loomisele kaasa aidata.

Tallinna Tehnikaülikoolil on ka varasem kogemus kergsoomuspaneelide väljatöötamisel, näiteks 2012-2017 rahastas kaitseministeerium ülikooli teadlaste projekti „Kergsoomuspaneelid transpordivahendite soomustamiseks“.

„Siis töötati välja ja testiti edukalt akrediteeritud laboris meie teise ja neljanda taseme soomuspaneele, kolmanda taseme edukale testile oldi väga lähedal,“ kinnitas TalTechi professor Jaan Kers.

Milrem Roboticsi juht ning Eesti konsortsiumi eestvedaja Kuldar Väärsi sõnas, et tänaseks on koostööplatvormiga liitunud juba 24 ettevõtet ja see arv järjest kasvab. „Olemas on praktiliselt kogu 360-kraadi-kompetents alates teadus- ja arendusüksustest, tarkade lahenduste loomisest, rasketehnika inseneridest kui ka tehnoloogiliselt keerukate lahenduste süsteemiintegraatorite ja lahenduste tootjateni, mis tähendab, et juba täna saaksime alustada Eesti 6x6 soomuki tehnilise väljatöötamise ja tootmisega,“ sõnas Väärsi.

Missioonikriitilisi lahendusi, sh küberturbe- ja sidelahendusi, pakkuva konsortsiumi liikme Cybernetica juhatuse esimees Oliver Väärtnõu rõhutas, et kaitsetööstussektor hindab kohalikku koostööd nii ettevõtete-vaheliselt kui ka ülikoolidega ning eelistab võimalusel kohalikku teadus- ja arendustegevust, sest see toetab laiemalt Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja kohalikku ettevõtluskeskkonda. „Eesti soomuki väljaarendamisel koostöös kohalike ülikoolidega võimaldab meil jätta investeeringud Eestisse, kaasata siinseid tippspetsialiste ning ka toetada tulevikutegijaid tudengite näol. Kuna riik on ka varem kaitsetööstuse teadustegevusse panustamisega alustanud, siis peaks see jätkuma ka täna, et tagada järjepidev areng,“ nentis Väärtnõu.

Sarnased artiklid