Mida peavad eestlased nutitelefoni puhul kõige olulisemaks?

10.12.2020

Tehnoloogiaettevõtte LG hiljutisest uuringust* selgus, et pea pool eestlastest ehk 47% küsitletutest peab mobiiltelefoni juures kõige olulisemaks omaduseks aku vastupidavust. Uuringus selgusid ka eestlaste arvamused teiste erinevate telefoni omaduste kohta nagu ekraani ja kaamera eraldusvõime, pildikvaliteet ja telefoni disain.

Aku kestvuse olulisust toodi välja olenemata küsitletute vanusest – kõige olulisemaks omaduseks telefoni puhul tõi välja seda 45% 18-29 aastastest ning 54% 60-74 aastastest. Kõige vähem nimetati esimese valikuna aku kestvust vanusegrupis 30-39, kus selle olid kõige olulisema tunnusena märkinud 40% vastanutest.

Teiseks oluliseks omaduseks on eestlaste jaoks kaamera ja piltide kvaliteet, mille nimetasid kõige olulisemaks omaduseks ligi veerand alla 40-aastastest eestlastest. Seda saab seletada ka aktiivsema sotsiaalmeediakanalite kasutusega Facebookis, Instagramis ja TikTokis, kus on oluline, et jagatud fotod, videod ja muud formaadid oleksid suurepärase kvaliteediga.

Üle 40aastaste eestlaste seas on oluline tähtsus mitte ainult telefoni aku elueal, vaid ka selle ekraani kvaliteedil ja eraldusvõimel, mida tõi selles vanusegrupis oma esimese valikuna välja ligi viiendik vastanutest. Sellesse eagruppi kuulujatel võib esineda probleeme nägemisega, mispärast eelistavad nad osta telefone, millel on suurema ja parema eraldusvõimega ekraan, mis suudab pakkuda oluliselt teravamat ning kvaliteetsemat pilti.

Olulisuselt viimasena nimetati kõige enam telefoni disaini – omadusi, mis hõlmavad selle suurust, paksust ja välimust. Kõige olulisemana nimetas seda vaid 17% vastajatest, samas kui kõige ebaolulisemana nimetas seda tunnust 34% vastanuist. See näitab, et tänapäeval on ostjad seadmete põhiliste tehniliste näitajatega hästi kursis ning vähem on inimesi, kes valivad telefoni pelgalt välimuse järgi.

*LG Electronics viis koostöös OMG Latviaga läbi 2020. aasta novembris veebiküsitluse, kus osales 1001 eestlast vanuses 18–74 aastat.

 

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid