Balti riikide õhuruumis algas NATO õhuväe õppus

21.09.2020
Kaitseväe peastaap

Täna algas Eesti, Läti ja Leedu õhuruumis kahepäevane NATO ja partnerriikide õhuväe õppus Ramstein Alloy, mille peamine eesmärk on harjutada Baltikumi õhuruumi turvamist. Lisaks toimus täna ka õhuväe lennupääste harjutus „Pulp Fiction“, kus osalesid politsei- ja piirivalveameti, päästeameti ja kiirabi töötajad.

„Rahvusvaheline õhuoperatsioonide keskus, korraldajamaa Eesti ning teised osalevad riigid on läbi põhjaliku koostöö planeerinud järjekordse väljakutsete rohke programmi, millega harjutada erinevaid taktikaid, tehnikaid ja protseduure kiirreageerimis lennuvahenditega,“ ütles rahvusvahelise õhuoperatsioonide keskuse ülema asetäitja brigaadikindral Andrew Hansen.

„Regulaarne harjutamine ning koostöö regionaalsete liitlaste ja partneritega on hädavajalik, et tagada efektiivse õhujõu olemasolu, mis kaitseks Balti regiooni. Tankurlennukite ning NATO eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise lennuki kaasamine koos võimalusega rakendada lähiõhutuletoetuse missioone Eesti õhutulejuhtidele, annavad õppusele palju juurde ning teevad treeningharjutused kasulikuks suurendades allianssi valmisolekut,“ lisas brigaadikindral Hansen.

Kolm korda aastas peetaval õppusel, mille kandev roll on seekord Eesti õhuväel, harjutatakse side- ja juhtimisprotseduure ning erinevaid õhuturbe harjutusi. Õppusel mängitakse läbi sideühenduse katkemine ja lennuki eskortimine, aeglase õhuvahendi tuvastamine, otsingu- ja päästetööd, õhus tankimine, lähiõhutuletoetuse treening Eesti taktikalise õhutuletoetuse üksusega ja eritüübiliste õhuvahendite lahingud.

Lisaks Ämaris ja Šiauliais paiknevatele Saksamaa ja Itaalia õhuturbe hävitajatele osalevad õppusel ka Soome, Rootsi, Norra, Poola, Hollandi ja Portugali õhuväelased. Kokku üle 20 lennuvahendi. Balti õhuruumis viibib õppuse ajal ka NATO eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise lennuk AWACS E-3, mis teeb plaanide kohaselt ka homme ülelennu Tallinnast. Paralleelselt Ramstein Alloy’ga toimub Balti riikide ühisõppus Ramstein Guard, kus harjutatakse õhuseiresüsteemide toimimist elektroonilise sõjapidamise keskkonnas.

„Rahvusvahelised õppused nagu Ramstein Alloy on väga olulised harjutamaks koostööd meie liitlastega, kuid sama oluline on valmistuda kriisiolukorraks ka meie oma ametkondadega,“ ütles õhuväe ülem kolonel Rauno Sirk.

„Tänane lennupääste harjutus andis nii õhuväele, kui ka operatiivteenistustele väärt kogemused ja teadmised, kuidas reaalses olukorras efektiivsemalt tegutseda.“

Ramstein Alloy õppuste sari sai alguse 2008. aastal ning fookuses on alati Balti riikide õhukaitse protseduuride harjutamine ning liitlaste ja partnerriikide vaheline koostöö. Õhuturbe missioonid kestavad nelja kuuliste rotatsiooniga ning sellel osalevad liitlaste lennukid paikevad nii Ämari lennubaasis kui Leedus.

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid