Uuring: kolmandik eestlastest kasutab terviseandmete jälgimiseks nutikella

05.10.2022

Samsungi tellitud ja uuringufirma Norstat läbiviidud uuringust selgub, et ligi kolmandik eestlastest (31%) kasutab enda terviseandmete jälgimiseks nutikella või aktiivsusmonitori. See on Läti (18%) ja Leeduga (10%) võrreldes Baltikumi suurim number.

„Keeruline öelda, miks just eestlased nutikellasid ja aktiivsusmonitore nii palju fännavad. Meie kogemus näitab, et kuna nutikellad pakuvad tänapäeval aina rohkem erinevaid võimalusi enda terviseandmete jälgimiseks, siis ka nõudlus kasvab. Samsungi Galaxy Watch5 nutikelladega saab näiteks mõõta nii kehakoostist, vererõhku ja võtta isegi EKG-d,“ rääkis Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Kirill Kozlov.
Lisaks sellele küsiti uuringus osalenutelt nende tervisekäitumise kohta laiemalt. Selle osas on Baltikumi inimesed üsna sarnased. Kui inimestelt küsiti, mil moel nad enda tervise eest hoolitsevad oli kõige populaarsem vastus jalutamine (Eestis 37%), millele järgnes tervislikult toitumine (36%) ja hea regulaarne uni (27%). Trennihuvilisi on Eestis vähem, seda nimetas enda põhiliseks tervisliku eluviisi säilitamise viisiks 22% vastanutest.
„Küsisime vastajatelt koroonapandeemia valguses ka seda, kuidas on nende liikumisharjumused viimase kolme aasta jooksul muutunud. Seal suuri nihkeid olnud ei ole. 33% inimestest vastas, et nad ei ole enda tervisekäitumise juures midagi muutnud,“ sõnas Kozlov.
Samas on ka positiivseid märke. 24% inimestest vastas, et käivad nüüd rohkem õues jalutamas ja 17% vastas, et tegelevad nüüd rohkem enda vaimse tervise jälgimisega. 15% vastajatest pööravad nüüd laiemalt rohkem tähelepanu enda tervisele ja 9% eestlastest on hakanud regulaarselt trenni tegema.
Uuringufirma Norstat viis Samsungi tellimusel Baltikumi inimeste tervisekäitumisega seotud küsitluse läbi 2022. aasta septembris. Igast riigist osales uuringus 1000 inimest vanuses 18-74.

Sarnased artiklid