Pea pooled eestlased kasutavad aktiivsuse jälgimiseks nutikella või aktiivsusmonitori

25.11.2021
Samsung

Samsungi tellitud ja uuringufirma Norstat läbiviidud uuring näitab, et ligi pooled Eesti elanikud (46%) kasutavad enda tervise ja aktiivsuse jälgimiseks nutikella või aktiivsusmonitori. 32% kasutab nutiseadet pea igapäevaselt ja 14% mõnikord.

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma selgitas, et inimeste huvi erinevate kantavate nutiseadmete vastu on turul aina suurem, kuna igal aastal lisatakse neile mitmeid kasulikke funktsioone enda tervise jälgimiseks. „Meie Galaxy Watch4 nutikellaga lisandus näiteks kehakoostise mõõtmine, mis lubab inimesel nutikella abil mõõta keha rasvasisaldust või veeprotsenti. Samuti on nutikellad väga head ka kõigeks muuks, mis ei ole alati seotud spordiga. Näiteks saab nendega teha poes makseid ja isegi helistada,“ rääkis Aasma.

Nutikella kasutamise põhjused on inimeste seas erinevad. Seda kasutatakse nii terviseandmete jälgimiseks kui ka igapäevaste tegevuste tarbeks, näiteks telefoniteavituste vaatamiseks või kõnede vastuvõtmiseks. 38% protsenti uuringus osalenutest kasutab nutiseadet sammulugemiseks ning proovib iga päev saada kokku vähemalt 10 000 sammu. Lisaks tõid uuringus osalenud välja, et nutikell motiveerib neid enda igapäevaseid tervise-eesmärke täitma, kuna see pakub mugavaid meeldetuletusi, kui inimene on liialt kauaks laua taha istuma jäänud.

„Uurisime inimestelt ka seda, kas nad usaldavaid neid andmeid, mida nutikellad neile näitavad ja tulemuste kohaselt on inimeste usk nendesse andmetesse kõrge – 62%. Samas tuleb kindlasti arvestada, et nutikellad ei ole mõeldud tervisealaste murede tuvastamiseks või diagnooside panemiseks ja mure korral tuleb alati pöörduda meditsiinispetsialisti,“ selgitas Aasma.

Samsungi tellitud ja uuringufirma Norstat läbiviidud uuring toimus perioodil 8.-12. november ja selles osales 1000 Eestis elavat inimest. Valimist 51% olid naised ja 49% mehed.

Sarnased artiklid