Robootikavõistlused on nüüdsest e-sport

15.06.2022
Mattias Kitsing

MTÜ Robotex, Eesti Koolispordi Liit, Eesti Teadushuvihariduse Liit ja Eesti Arvutispordi Liit tegid ühisavalduse, mille alusel defineeritakse robootikavõistlust edaspidi kui e-sporti.

Aina sagedamini kasutatakse sõna e-sport ning spordi alla ei käi enam ammu vaid füüsiliste võimete proovile panek, vaid ka vaimsete võimete arendamine ja treenimine. 2008. aasta Pekingi suveolümpiast  on e-sport ka ametlikult olümpiaala. Rahvusvaheline Olümpiakomitee asus seisukohale, et e-sporti võib olla võimalik käsitleda spordina, kuivõrd mängijad treenivad ja valmistuvad võistlusteks sarnase intensiivsusega, nagu teevad seda sportlased. Robootika ei ole tänasel päeval pelgalt kitsa ringkonna huvitegevus. Hasart, vaimsete võimete arendamine ning intensiivne võistlusteks valmistumine on spordi elemendid ja lubavad seetõttu robootikat liigendada e-spordi alla. Veelgi enam, kuivõrd robootikaga tegelemine ei eelda füüsilist treenitust, lubab see spordipisikuga nakatada ka neid noori, kes muidu spordist lugu ei ole pidanud.

Robotexi tegevjuht Ave Laas: “Tegemist on valdkonnaga, kus inimesed arendavad ja treenivad vaimseid võimeid, et saada võistlustel paremaid tulemusi, mistõttu on meie arvates kindlasti tegemist spordiga. Robootikavõistlustel treenitakse aastaid oma oskusi (kodeerimine, elektroonika, mehaanika jne), et omi roboteid ehitada ja täiustada. Robootika on kindlasti ka nö tervislik, sest õpilastest saavad kõrgema taseme mõtlejad ning robootikaga tegelemine võimaldab aktiivselt õppida, praktiseerides ühisõpet, uurimispõhist õpet ja ka avastusõpet. Huviringides ja robotiklubides koos roboteid luues ja programmeerides parandab see ka õpilaste sotsiaalseid oskusi."

Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige Rasmus Kits: “Muutuv maailm kujundab kogu aeg uusi standardeid - ka 21. sajandil. Kui robootikavõistlusel toimuv ei ole sport, siis tuleks nimekirjast välja visata näiteks male, pokker või ka Eestist alguse saanud pranglimine - peastarvutamise võistlus, milles osaleb igal aastal kümneid tuhandeid Eesti koolinoori."

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid