Parimad kõrvaklapid kodukontorisse

Harri Slip
30.06.2021
Markus Pentikäinen

Enamasti on kodukontori koosolekutel kasutusel samad kuularid, millega telefonist või arvutist muusikat kuulatakse. Juhtmevabad Teams-kuularid on aga mõeldud just kaugkoosolekuteks ekraanide vahendusel ja peaksid oma ülesannetega toime tulema tavakuularitest paremini.

Kui Teamsi veebimiitingul kaob pilt – näiteks kehva ühenduse tõttu – ei jää koosolek veel pooleli. Heli katkemine või selle nigel kvaliteet on aga otsustavama tähtsusega.

Videokonverentse saab läbi viia mistahes kuularite või mikrofoni ja kõlarite kombinatsioonidega, aga kui kvaliteetselt kuulevad rääkijat teised osalejad ja vastupidi, pole sellisel juhul selge.

Microsoft Teamsi sertifitseering peaks garanteerima, et kuularite ja mikrofonide kombinatsioon on probleemivabaks koosolekuks piisavalt kvaliteetne. Sertifitseerimise eelduseks on mitmed tehnilised nõuded, mis peavad olema täidetud.

Arvuti ühendamine kuularitega peab laabuma probleemivabalt – mis tähendab, et kuularid ühenduvad peale sisselülitamist arvutiga automaatselt ja määratakse vaikimisi peamiseks heli väljundiks ja -sisendiks videokoosolekute puhul. Kuularitel peab olema Teams-nupp, millega saab aktiveerida koosolekurakenduse ja vastata saabuvatele Teamsi kõnedele.

Teams-kuularite ja nende juhtmevabaks arvutiühenduseks vajamineva USB-adapteri tarkvara saab värskendada vastava rakenduse vahendusel. USB-adapteri abil on võimalik kuularid arvutiga ja mobiiliga samaaegselt ühendada, kasutades neid vaheldumisi vastavalt vajadusele.

Kõik võrdluse kuularid on Teams-sertifikaadiga, ent sellest hoolimata – või oleks õigem öelda tänu sellele – sobivad need ideaalselt ka Meeti ja Zoomi kõnedeks. Lisaks Teamsile on kasutusel teisigi sertifitseeringuid, aga kodukontorisse sobib Teams väga hästi.

Suured erinevused helis ja hinnas

Olgugi, et sertifitseering ühtlustab kuularite tehnilist sobivust ja (heli) kvaliteeti, on erinevused siiski küllalt suured.

Kõigis – välja arvatud Bose – on varrega mikrofon. Vars toimib ka lülitina – kui pöörata see suu ette, siis lülitatakse mikrofon sisse ja vastupidi.

Bose mikrofoniheli pole nii selge kui parimatel varsmikrofonidel, aga ümbritsevate helide summutus toimib hästi. Mida aga ei saa öelda kõigi varsmikrofonide kohta – nii mõnegi puhul olid ümbritsevad helid häirivad ja mikrofon tundus neid pigem võimendavat. Täpsemat hinnangud mikrofoni kvaliteedi ja mürasummutuse osas leiab sektsioonist “Teams ja kõned”.

Enamik võrdluse kuularitest sobivad napilt ka taustamuusika kuulamiseks. Õhuline ja avar kõlapilt võib taustaks sobida isegi paremini kui nii mõnegi võrdluse kuularipaari bassitümps. Kui aga muusika kõlab juba kummaliselt õhukeselt, võib põhjuseks olla aktiveeritud mikrofon. Sellisel juhul tasub üle vaadata seadistused ja veenduda, et mikrofon on muusika kuulamisel inaktiivne. Juhtmevabadel mikrofoniga kuularitel on erinevad heliseadistused kõnerežiimide ja muusika jaoks.

Kuularid vähendavad ümbritsevaid helisid nii passiivselt (ehk akustiliselt) kui aktiivselt vastumüra abil – ja tuleb tunnistada, et erinevused tulemustes on märkimisväärselt suured.

Näiteks Jabra Evolve2 65-l puudub aktiivne mürasummutus, aga summutusomadused ei jää alla kehvematele aktiivse summutusega kuularitele.

Nii mõnedki kuularid võimaldavad taustahelide edastamist vestluse ajal. Helikvaliteeti ja aktiivset mürasummutust hindasime samuti eraldi kategooriates.

Teams-kuularite hinnaerinevused on küllalt suured ja isegi sama mudeli hinnad võivad palju kõikuda sõltuvalt müüjast. Parimad on reeglina kallimad – mis aga ei tähenda, et olenevalt eelistustest ei võiks sobivaimaks osutuda midagi ka odavamast ehk paarisajaeurosest hinnaklassist.

 

Testitulemused ja kokkuvõtted leiad juulikuisest Tehnikamaailmast.

 

Sarnased artiklid