Volvo sõiduautod hakkavad Euroopas omavahel suhtlema ja hoiatama libeda tee ja muude ohtude puhul

15.04.2019

Volvo Cars teeb üle Euroopa kättesaadavaks murrangulise ja autotööstuses esmakordselt kasutatava tehnoloogilise lahenduse, mille eesmärgiks on liiklusohutuse suurendamine. See tehnoloogia võimaldab Volvo sõidukitel omavahel suhelda ning hoiatada autojuhte eesootavatest ohtudest pilveteenusel tugineva võrgulahenduse kaudu.

Eespool ohutuledega peatunud sõidukist hoiatav Hazard Light Alert ja libeda tee hoiatus Slippery Road Alert võeti esmakordselt kasutusele Volvo 90seeria autodel Rootsis ja Norras aastal 2016.  Alates järgmisest nädalast muutuvad need kättesaadavaks Volvo omanikele üle Euroopa. Neid saab valitud varasemate mudeliaastate autodele* paigaldada volitatud esindustes ja kõikidel 2020. mudeliaasta Volvodel on need põhivarustuses.
“Reaalajas ohutusinfo jagamine aitab ära hoida liiklusõnnetusi,” selgitas Volvo Cars Safety Centre’i juht Malin Ekholm. “Volvo omanikud aitavad seeläbi muuta liiklust ohutumaks ka teistele autojuhtidele – kõigil on turvalisem liigelda, kui ohtlikud teeolud on varakult ette teada.”
Volvo turvalisuse alased uuringud näitavad, et sõidukiiruse kohandamine liiklusoludele vastavaks aitab märkimisväärselt vähendada õnnetuste tekkeriski. Hoiatades aegsasti ees ootavatest ohtudest aitab võrgutehnoloogia toetada paremat liikluskäitumist ja suurendada liiklusohutust.
Nende uudsete tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtuga kõikjal Euroopas kutsub Volvo Cars ka teisi autotootjaid liiklusohutusalast infot jagama.
Reaalajas infovahetus aitab oluliselt tõsta liiklusohutust ja muutub seda mõjusamaks, mida rohkem autosid on omavahel ühenduses. Möödunud aastal alustasid Volvo Cars ja Volvo Trucks infovahetust, hoiatamaks Rootsi ja Norra autojuhte eesootavatest ohtudest.
“Mida rohkem sõidukeid omavahel infot vahetab, seda ohutumaks muutub ka liiklus. Loodame alustada koostööd veelgi enamate partneritega, kes jagavad meie pühendumust turvalise liikluskeskkonna loomisele,” kinnitas Malin Ekholm.
Eelmainitud ohutuslahendused olid turule toomise hetkel autotööstuses ainulaadsed. Kui Hazard Light Alert hoiatusega varustatud Volvo lülitab sisse ohutuled, saadetakse sellekohane info pilveteenuse kaudu kõigile süsteemiga ühenduses olevatele Volvodele, kes lähikonnas liiklevad. Nii vähendatakse õnnetuste tekkeriski. Eriti suureks abiks on see pimedates kurvides ja künka taga peatunud sõidukitest hoiatamisel.
Libeda tee hoiatus Slippery Road Alert osutab eesootavatele libedatele teeoludele, kasutades sõidukite poolt kogutavat teeinfot ja jagades seda teiste teelolijatega.
Tänavu aprillis teavitas Volvo Cars mitmest algatusest, mille eesmärgiks on parema liikluskäitumise ja ohutuma autojuhtimise edendamine. Alates aastast 2020 on kõikide uute Volvo sõidukite maksimaalseks sõidukiiruseks 180 km/h. Samuti paigaldatakse 2020-aastate algusest alates sõidukitesse kaamerad ja sensorid, mis monitoorivad juhi käitumist ja võimaldavad autol sekkuda, kui ilmsete joobetunnustega või ebaadekvaatselt käituv juht võib põhjustada raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse.
Samuti muudeti oma ohutusteave kõigile autotootjatele kättesaadavaks digiraamatukogu kujul, et teisedki seda liiklusohutuse suurendamise eesmärgil kasutada saaksid.

* Hazard Light Alert ja Slippery Road Alert on saadaval kõikidele Volvo SPA ja CMA platvormidel põhinevatele mudelitele alates mudeliaastast 2016.

Sarnased artiklid