Ida-Virumaa tuhamäest võeti proovid kasutusvõimaluste uurimiseks

15.09.2020

Ragn-Sells koostöös inseneribüroo STEIGER`i ja Tartu Ülikooli teadlastega puurisid Ida-Virumaal asuvat põlevkivituhamäge eesmärgiga koguda infot juba ladestatud tuhajäätmete väärindamise edasiste uuringute läbiviimiseks. Sama konsortsium tegeleb ka jooksvalt tekkivate tuhajäätmete väärindamise projekti elluviimisega. 

Ragn-Sellsi projektijuhi Alar Saluste sõnul on juba üsna küpses faasis tehnoloogia ja uuringud värskelt tekkinud tuhajäätmete väärindamiseks, kuid ka aastakümneid ladestatud sadadele miljonitele tonnidele tuhale on vaja leida võimalikke rakendusi. „Järgmine samm ongi ladestatud tuhajäätmetega uuringute läbiviimine, et kaardistada seal peituvad võimalused. Kindlasti oleks tuleviku ambitsiooniks ka nendele äärmiselt suuremahulistele jäätmetele ringmajanduslikke kasutuslahendusi leida,“ lisas Saluste.

Tartu Ülikooli teadur Riho Mõtlep möönis, et senised püüdlused taaskasutada põlevkivienergeetikas tekkivaid jäätmeid on seni koondunud nö värskele tuhale. „Koostiselt aga võiks ka ladestatud tuhk omada head potentsiaali materjali ümbertöötlemiseks ja seeläbi väärindamiseks. Käesoleva rakendusuuringu käigus puuriti ja võeti tuhaladestu puutumatust keskosast esmakordselt proovid, mis annavad meile infot sellest, kas aastakümneid seisnud tuhka saab käesoleva tehnoloogia arenduse järgi kasuliku toormena kasutada.“ märkis Mõtlep.

Viis aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade  väärindamise  uurimisprojekti jaoks lõi  Ragn-Sells  AS  Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ. Tänaseks on ettevõtte juhtimisel loodud teaduslik konsortsium, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka  Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Hiljuti liitus uuringute kaasrahastajana Sihtasutus  Archimedes. 

Põlevkivielektritööstusest pärit tuhkade ringlusse võtmise lahenduste uurimisel keskendutakse tuhkade  koostisele ja võimalustele tuhkades leiduvaid keemilisi komponente  taaskasutada erinevates materjalitööstustes. Sellised jääkide kasutamise tehnoloogiad aitaksid ühelt poolt vähendada  koormust  Ida-Virumaa keskkonnale ja teisalt vajadust kaevandada täiendavaid loodusressursse nii Euroopas kui maailmas tervikuna. Tehnoloogia arendustööde eesmärgiks on üle  1 miljoni tonni põlevkivituhajäätmete väärindamine aastas süsinikneutraalse protsessi abil. 

Ragn-Sells`il on pikaajaline kogemus ringmajanduslahenduste väljatöötamises ja käivitamises. Tänavu mais teatas Ragn-Sells Grupp uue lendtuhkade väärindamise tehase ehituse algusest Stockholmi lähedal, Rootsis. Kahe aasta pärast võimaldab valmiv tehas väärindada ligi pool Rootsis tekkivast lendtuhast tööstuslikeks sooladeks. 

Sarnased artiklid