Eleport laienes Leetu

15.06.2022

Baltimaades ja Poolas ühte suurimat elektriautode laadimisvõrku ja -platvormi arendav Eleport sisenes möödunud nädalal ametlikult Leedu turule ning kavatseb aasta jooksul rajada sinna üle 100 avaliku laadimisjaama. Hiljemalt viie aasta pärast peaks Eleporti võrgustik ületama Leedus 1000 avaliku laadimisjaama piiri.

Eleporti tegevjuhi Raul Potisepa sõnul on viimane aeg laadimisvõrgustiku arendamist siinses piirkonnas kiirendada. „Elektriautode osakaal uute autode kogumüügist järgmise 4-5 aasta jooksul võib kasvada väga järsult ja kõige optimistlikuma stsenaariumi korral jõuda 70-80 protsendini juba enne 2030. aastat. Selline järsk muutus toob kaasa kiire nõudluse kasvu laadimise infrastruktuurile ning paneb pingutama, et pakkuda õiges mahus ja kvaliteedis laadimisvõimalusi,“ rääkis Potisepp.

Varem ka elektriautode renditeenust pakkunud Eleport keskendub alates sellest aastast täielikult laadimisvõrgustiku ja selle kasutamist võimaldava teenusplatvormi arendamisele. Hiljuti teatas Eleport ka koostöölepingu sõlmimisest Boltiga, et ühiselt hakata arendama elektriautode avalikku laadimisvõrgustikku Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas ning kiirendada auto- ja sõidujagamise valdkonna elektrifitseerimist.

„Eelmisel aastal sisenesime aktiivselt Läti turule ning sel aastal teeme esimesi samme Poolas ja Leedus. Kavatseme lähiaastatel kõigis neljas riigis laadimisjaamade arvu rohkem kui viiekordistada. Kiireks edasiliikumiseks teeme koostööd nii omavalitsuste kui ka erapartneritega, kellele saame pakkuda võimalust, et võtame kogu projekti korraldamise, sealhulgas rahastamise enda kanda,“ selgitas Potisepp.

Seoses Eleporti Leetu laienemisega korraldatud säästva transpordi infrastruktuuri arendamise arutelul esinenud Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Virginijus Sinkevičius rõhutas, et elektrisõidukid on kogu vana kontinendi vältimatu tulevik. Seda kinnitab ka asjaolu, et vaid nädalapäevad tagasi kiitis Euroopa Parlament heaks seaduseelnõu, millega keelatakse uute sisepõlemismootoriga autode müük alates 2035. aastast.

Voliniku sõnul on praegune olukord Leedus kurb: elektriautode laadimisjaamu on vaid veidi üle 600 ehk umbes 0,2 laadimisjaama 100 kilomeetri maantee kohta. Leedu on selle näitaja poolest üks ELi ääremaadest. Teisest küljest ei ole ka elektrisõidukite arv muljetavaldav: 1,7 miljonist registreeritud sõidukist on vaid veidi üle 9 000 elektrisõiduki. Ta märkis, et seetõttu on Leetu tuleku ajastus õige – potentsiaal on tohutu ja kõige tähtsam on seda kasutada.

Sarnased artiklid