Koduõppel olijatest ligi 40% kasutab koolitöödeks nutitelefoni

21.04.2021

Samsungi tellitud ja Norstati poolt läbi viidud uuringu järgi kasutab tervelt 39% Eestis koduõppel olijatest oma ülesannete täitmiseks nutitelefoni, kuigi peamiseks töövahendiks (84%) on siiski sülearvuti.

„Uuringu tulemustest selgub, et lauaarvutite osakaal on õige väikeseks kahanenud. Neid kasutab kõigest 23% vastanutest. 11% kasutab tahvelarvutit. Tähendab, et koduõppurite jaoks on eelkõige olulisemad erinevad mobiilsed vahendid,“ märkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.
 
„Fakt, et tervelt 39% vastanutest kasutab nutitelefoni on mitmeti võetav ja seda võiks veel lähemalt uurida – ühel poolt viitab see sellele, et ilmselt saab paljud asjad, nagu lihtsad videokõned, ära teha nutitelefoni abil. Samas võib see ka tähendada, et osadel õppuritel ei olegi muud vahendit peale nutitelefoni. Eraldi küsimuses märkis 19% vastanutest, et suurimaks probleemiks oma seadme juures on neil just liiga väike ekraan,“ selgitas Aasma. „Igal juhul oleks suuremalt ekraanilt tunni jälgimine märksa mõistlikum. Tahvelarvutid oleksid siinjuures heaks vahendiks, sest need suudavad tänapäeval ära teha praktiliselt kõik sülearvuti poolt tehtava ja vahel isegi enam, kuna need on loodud just videokõnede tegemiseks ja mobiilseks tööks.“
 
Näiteks Samsung Galaxy Tab S7 tahvli külge saab ühendada ka klaviatuuri ning kohe kaasas on mugav pliiats. Lisaks ühilduvad seadmega ülilihtsalt kõrvaklapid, et online klassi või loengut mugavalt ja väliste segajateta jälgida.
 
Norstati teostatud ja Samsungi tellitud uuringus küsiti Eesti inimestelt ka faktoreid, mis on neile seadme juures kõige olulisemad, kui nad kasutavad seda kaugõppeks. Võrdselt kõige olulisemateks (65%) nimetati seadme enda kiirust ning mikrofoni ja kõlarite kvaliteeti. Neile kahele järgnes olulisuselt ekraani suurus (oli tähtis 50%-le vastanutest) ning seadme mobiilsus (49%). Vähem hinnati seadme kerget kaalu (29%) ning võimet ühenduda mobiilse internetiga (28%).
 
Kõikidest vastanutest märkis 54%, et nad on pandeemia jooksul osalenud kaugõppes. Kodus õppijatest ligi 63% soovis, et saaks mingil määral koduõppega jätkata ka peale pandeemia lõppu. Samsungi tellimusel teostas Eesti 15-34. aastaste seas uuringu Norstat. Uuringus osales 1020 inimest.

Sarnased artiklid