IT-inimesi oodatakse koolidesse õpetajateks

14.08.2020
Liina Jutt ja Moonika Org, Edumuse IT-õpetajad Tallinna Humanitaargümnaasiumis. | Edumus

Haridusalgatus Edumus saadab septembrist kuni 100 spetsialisti põhitöö kõrvalt koolidesse õpetajaks, sealhulgas on puudus vabatahtlikest IT-õpetajatest. Väikese koormusega õpetajate kaasamine aitab rikastada haridust ja vähendada koolide ülekoormust olukorras, kus lähiaastail on puudu ligi 3000 pedagoogi.

„Edumuse programmi on registreerunud juba ligi 200 õpetamishuvilist, enamjaolt suurematest linnadest. Kuigi spetsialistid ei asenda kutselisi pedagooge, siis toovad nad koolidesse praktilist kogemust, mis inspireerib noori karjäärivalikutes,” selgitas Edumuse asutaja Maria Rahamägi.

Rahamägi kirjeldas, et informaatikaõpetajaid oodatakse Harjumaal Raasiku Põhikooli ja Tallinnas Gaia Kooli ning Tallinna Euroopa Kooli.

„Kui sobivat kooli nimekirjas ei leidu, siis tasub end siiski Edumuse programmi kirja panna, sest vastu sügist tekib täitmata kohti juurde,” lisas ta. Näiteks otsivad veel Nurme Kool Järvamaal ja Kaiu Põhikool Raplamaal tehnoloogiaõpetajat, mis on segu tehnoloogiaalastest teadmistest, disainist, ettevõtlikkusest ja praktilisest tööst. Simuna Kool Lääne-Virumaal ootab oma kooliperre nii informaatikaõpetajat kui ka 3D-modelleerimise eksperti.

„Väiksemate asulate koolid vajavad veel abijõudu, mistõttu ootame programmi eriti reaalainete õpetamishuvilisi üle Eesti. Eraldi fookusesse oleme võtnud Ida-Virumaa, kus loodame klasside ette saada vähemalt kümme ägedat inimest. Samuti ootame endast teada andma Tallinna ja Tartu koole, kellel on näiteks puudu valikainete andjaid,” märkis Edumuse eestvedaja.

Kui pilootaastal jõudis Edumusega koolidesse 13 spetsialisti, siis 2020/2021 õppeaastal kaasatakse õppetegevusse kuni sada väikese koormusega õpetajat.

„Oleme väga uhked, et Eesti hariduse edendamine toimub avaliku ja erasektori koostöös,” ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Edumus on hariduse rikastamisel olnud äärmiselt kasulik ettevõtmine – idee on rakendatav nii Eestis kui ka välisriikides, mis teeb sellest väga paindliku, seejuures täisväärtusliku teenuse,” lisas Reps.

Majandusministeeriumi hinnangul on 2025. aastani vaja 3000 uut õpetajat. Kuna uusi õpetajaid tuleb tööturule vähem kui vanemaid lahkub, on probleem aina süvenemas.

Innove juhatuse esimehe Birgit Lao sõnul on Edumus kujunenud esimese tegevusaastaga arvestatavaks alternatiiviks õpetajarolli täitmisel. „Karjääripööre ei pea tekkima hetkes, seda võib teha ajatult ja tulevaste väljakutsetega pikemalt tutvudes,” lausus Lao.

Haridusalgatus Edumus kutsub spetsialiste panustama haridusse, õpetades ühes koolis ühele klassile ühe õppeaasta vältel ühte ainet. Spetsialistidest õpetajatele on programm vabatahtlik ja tasuta, kuid neid toetatakse nii õpetamiskoolituse ja juhtimisoskuste arendamise kui ka mentorite võrgustikuga.

Vaata rohkem: https://opetajaks.edumus.org/

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid