3 fakti, mida liikluskindlustuse kahjude kohta teada tasub

06.01.2021

Enamike jaoks piirdub liikluskindlustuse sisuline pool teadmisega, et avarii korral katab kannatanu sõiduki remondikulud kindlustus. Sageli ei teata, et kahjude hüvitamine on oluliselt laiem. IIZI sõiduki- ja masinakindlustuse tootearendusjuht Triin Kääramees toob välja nüansid, mis tihti inimesi üllatavad.

Liiklusõnnetuse korral räägitakse tavaliselt kannatada saanud sõidukite remondist ja selle hüvitisest. Paraku saavad kannatada ka autos olevad inimesed ning tekivad isikukahjud, mida oluliselt vähem kajastatakse. Üldiselt ei teata, millisele hüvitisele on õigus, kui õnnetuses keegi vigastada saab. „Lisaks sõidukikahjudele hüvitab liikluskindlustus ka isikukahjud, mille maksimaalne summa liiklusõnnetuse korral on Eestis 5,6 miljonit eurot,“ lisab Kääramees. Liikluskindlustusega on kaetud kannatanu ravikulud, töövõimetushüvitis, kurvemal juhul matusekulud ning vajadusel makstakse hukkunu ülalpeetavatele hüvitist.

Lisaks makstakse tervisele tekkinud kahju või kehavigastuse korral ühekordset hüvitist, mis paraku on seaduses märkimisväärse 5,6 miljoni euro hulgas häbiväärselt tagasihoidlik. Nimelt on hüvitised välja toodud vahemikus 100-3200 eurot. „Lihtsustatult tähendab see, et kui liiklusõnnetuse tagajärjel jääb inimene pimedaks, siis liikluskindlustuse seaduses eeldatakse, et selle hinnaks on 3200 eurot,“ nendib Kääramees.

Õigesti toimides on kasu ka muude varakahjude korral

Sageli ei teata, et liikluskindluslepingu alusel hüvitatakse kahjud ka siis, kui sõitsid otsa liiklusmärgile, naabrimehe aiale, teepiiretele, tänavalaternale, aga ka juhul, kui unustasid tankimispüstoli paaki. Kuna paljudes olukordades kannatanu füüsiliselt ise kohal ei viibi, siis kiputakse sündmuskohalt lahkuma. „Sündmuskohalt lahkudes võib ees oodata hilisem ebameeldiv üllatus tagasinõude näol, kuid õigesti käitudes on abi kindlustusest,“ lisab Kääramees.

Kindlustus võib ka tagasinõude esitada

Liikluskindlustuse mõte seisneb selles, et õnnetusse sattudes ei peaks tekitatud kahju ise kinni maksma või kannatanu rollis kahjusid süüdlaselt sisse nõudma. Küll aga on kindlustusel teatud juhtudel õigus välja makstud hüvitis süüdlaselt tagasi nõuda. Näiteks olukorras, mil liiklusõnnetuse põhjustaja oli joobes, lahkus sündmuskohalt või ületas kiirust. Oluline on teada, et kannatanu hüvitisest ilma ei jää, lihtsalt hiljem nõuab kindlustus selle täies ulatuses süüdlaselt tagasi.

Sarnased artiklid