PZU mullune suurim liiklusõnnetuse kahju ulatus ligi poole miljoni euroni

20.02.2019
Kaskokindlustuses oli kõige suurem kahju puiduhakkuri põleng kahjusummaga 275 000 eurot. | PZU Kindlustus

PZU Kindlustus registreeris 2018. aastal ligi 22,4 miljoni euro eest liiklus- ja kaskokindlustuse kahjusid, millest suurim ulatus kannatanu raskete vigastuste ja töövõimetuse tõttu üle 497 000 euro.

„Sõidukikahjude seas domineerivad tähelepanematusest ja hoolimatusest tekkinud kahjud, kus väga levinud on kokkupõrked parkimisel, tagant otsasõidud ning sõidueesõiguse reeglite rikkumine. Eelkõige maanteedel tuleb olla väga tähelepanelik, kuna sealsed õnnetused on kõige raskemate tagajärgedega ja tihti tõsiste vigastustega. Eelmise aasta suurim liikluskindlustuse kahju tulenes nimelt raskest vigastusest,“ ütles PZU sõidukikahjude juht Jaanus Tanne.

Mullu talvel toimus liiklusõnnetus, kus alkoholijoobes isiku juhitud sõiduk kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastutuleva sõidukiga. Mõlemad juhid said viga, kuid oma suunavööndis liikunud kannatanu vigastused tekitasid püsiva tervisekahjustuse ja täieliku töövõimetuse. Sellest tulenevalt maksab PZU kannatanule regulaarselt töövõimetushüvitist, kuna liikluskindlustuse puhul kuuluvad hüvitamisele ka isikukahjud, mida kaetakse nii kaua kui vajalik. Kahju ulatus üle 497 000 euro.

Kevadel toimus liiklusõnnetus maanteel, kus üks sõiduk sõitis tagant otsa teisele. Õnnetuse tagajärjel sai pikaajalise tervisekahjustuse eesliikunud sõiduki tagaistmel olnud kaasreisija, kellel oli õnnetuse hetkel turvavöö kinnitamata. Kuna kannatanu vajab pikaajalist taastusravi, siis eraldas PZU juhtumi kahjude katmiseks 120 000  eurot. Ravikulude hüvitist tuli vähendada, kuna kannatanul oli kinnitamata turvavöö tõttu oma osa tekkinud kahjus.

Eelmise aasta lõpus toimunud õnnetuses ei hoolinud esialgsetel andmetel ühe sõiduki juht keelavat fooritulest ja sõitis sellega ristmikule, kus põrkas kokku teise sõidukiga. Õnnetuse tagajärjel said raskelt kahjustada mõlemad sõidukid ja neis viibinud seitse reisijat, kellest kaks said väga raske tervisekahjustuse ja teised kergemini viga. Esialgne kahjusumma oli 200 000 eurot.

Kaskokindlustuses oli kõige suurem kahju puiduhakkuri põleng kahjusummaga 275 000 eurot. Teised kaskokahjud olid tunduvalt väiksemad, kuid märkimisväärsed. Üks sõiduauto sõitis vastu teeäärset kändu, kahju ligi 34 000 eurot ning teisele jooksis ette põder, kahju üle 31 000 euro. Laadimistööde käigus külili vajunud haagis kahjustas veokit üle 31 000 euro ulatuses.

Sarnased artiklid