Sõjaväepolitsei koolitab narko-, pommi- ja relvakoeri ning nende juhte

11.03.2020
Ardi Hallismaa

Esmaspäeval algas neli päeva kestev sõjaväepolitsei poolt korraldatav rahvusvaheline narko-, pommi- ja relvakoerte treeningnädal, kus koerajuhid ja nende neljajalgsed paarilised saavad harjutada nii erinevate ainete kui relvade leidmist ning jagada omavahel tööks vajalikke teadmisi ja oskusi.

„Algselt pidi toimuma ainult narkokoertele mõeldud treeningnädal, aga tänu suurele huvile kolleegide poolt teistest jõustruktuuridest otsustasime paralleelselt treenida ka pommi- ja relvakoeri ning nende juhte. Nii saavadki asjaosalised selle nelja päeva jooksul harjutada erinevaid otsinguid erinevates kaitseväe keskkondades - laeval, logistikaladudes ja maismaasõidukites, kus koertel tuleb sinna ära peidetud ained või relvad üles leida. Samuti on neil võimalus viia läbi otsingud ka Tallinna vanglas,“ ütles sõjaväepolitseinik veebel Martin Siht lisades, et sellised koolitusnädalad on väga olulised nii riikide kui asutuste vahelise koostöö loomise ja säilitamise seisukohalt.

„Samuti on see koht, kus nii koerajuhid kui nende neljajalgsed paarilised saavad omandada värskeid teadmisi ja kogemusi uutes ning mitmekesistes keskkondades, õppida tundma erinevaid aineid ning kuidas neid veelgi efektiivsemalt leida,“ lisas veebel Siht, kelle hinnangul on seni kõik treeningul osalejad püstitatud ülesannetega väga hästi hakkama saanud.

Treeningnädalal osalevad Soome ja Leedu sõjaväepolitsei, Läti piirivalve ning Eesti Politsei- ja Piirivalveameti koerajuhid, kes kõik – nii koerajuhid kui nende neljajalgsed paarilised - on kogemustega teenistujad ja kelle igapäevatöö tõhusamaks muutmiseks on vajalikud erinevad koolitused, sealhulgas ka välismaised. Mitmed neist on osalenud ka korduvalt välismissioonidel.

Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille põhiülesanneteks on korra ja distsipliini järelevalve, kriminaal- ja distsiplinaarsüütegude menetlemine ja seaduses määratud isikute kaitse nii Eestis kui välismaal. Lisaks teostab sõjaväepolitsei liiklusjärelevalvet kaitseväe sõidukite üle, eskordib ja julgestab kaitseväe sh liitlaste kolonnide liikumist ning tagab kõrgendatud ohu korral kaitseväe kriitilise tähtsusega ressursi kaitset.

Sarnased artiklid