Eesti Õliühing vahetas nime

22.05.2023
Mattias Lunge

Eelmise nädala neljapäeval tähistas varasemalt Eesti Õliühinguna tuntud kütusesektori esindusorganisatsioon oma 30. juubelit, kus tutvustati ka ühingu uut nime ja visuaalset identiteeti. Nüüdsest kannab riigi suurimaid kütusemüüjaid ühendav organisatsioon nime Eesti Transpordikütuste Ühing.

Ühingu tegevjuht Mart Raamat selgitas, et nime muutmise protsess on väldanud juba pikalt ning eilne pidulik üritus oli sobiv hetk esindusorganisatsiooni uue nime ja laieneva fookusega välja tulla. „Tegelikult on ju ajalooliselt meie peamiseks tegevusvaldkonnaks olnud transpordisektori varustamine energiaga. 1993. aasta 20. mail, kui kütusemüüjate ühing algupärase nimega Eesti Õliliit loodi, siis polnud midagi muud peale fossiilsete vedelkütuste lihtsalt võimalik kasutada.“

Transpordikütuste Ühingu tegevjuht märgib, et viimase 5 aasta jooksul on kohalik transpordikütuste turg märgatavalt mitmekesisemaks muutunud. „Täna on transporditarbijate kütuseportfellis lisaks vanadele headele kütustele ka erinevad vedelad biokütused, gaaskütused – mootorivedelgaas LPG, surugaas CNG ning Eestis toodetud rohegaas biometaan – ning tasapisi pilti tulev elektrienergia. Meie eesmärgiks ja sooviks on hoida Eesti transport liikumises ka tulevikus ning uus nimi annab meile võimaluse esindada kõiki transporditarbijaid, olenemata sellest, mis energia rattad pöörlema paneb,“ avaldas Raamat Transpordikütuste Ühingu tulevikuvisiooni.

Ühingu uus logo moodustub samuti viiest erinevast „energiamolekulist“, mis sümboliseerib mitmekesisust transpordikütuste turul. „Näeme, et lähikümnenditel jääb transpordikütuste turg killustatuks ja ühte domineerivat energialiiki ei teki. Seetõttu on tähtis, et riigi transpordi- ja kütusepoliitika oleks läbimõeldud ja tasakaalukas,“ sõnas Raamat. „Viimastel aastatel on ühingul õnnestunud edukalt koos avaliku sektori ja teiste esindusorganisatsioonidega kujundada konkurentsivõimelist ja tarbijasõbralikku kütuseturgu. Kindlasti tahame aktiivselt ja avalikkusele läbipaistvalt jätkata tööd selleks, et regulatiivne keskkond soodustaks meie ettevõtluskeskkonda, aitaks riigil liikuda rohe-eesmärkide poole ja võimaldaks kõigil Eesti inimestel vajaduspõhiselt isiklikku autot kasutada,“ sõnastas Raamat ühingu eesmärgid tulevateks aastateks.

MTÜ Eesti Transpordikütuste Ühing on 1993. aastal loodud organisatsioon, kuhu kuuluvad 13 liiget tegelevad kütuste ja muu energia transpordisektorisse tarnimisega ning sellega seonduvate tegevusaladega.

 

 

Sarnased artiklid