shutterstock_357386078.jpg

Kui rääkida soojaveeboilerist, mis kasutab vee soojendamiseks puhtalt elektrienergiat, saab energia kokkuhoiust rääkida üksnes tarbimisharjumusi muutes. | Shutterstock