shutterstock_320669465.jpg

Naabriga kahasse rajatav puurkaev ei ole ühisveevärgi osa ja kuulub naabrite eraomandisse. | Shutterstock