shutterstock_1125388067.jpg

Keldriga hoonetel tuleks hoone ümber alati rajada drenaaž, sest ainult ventilatsiooni tõhustamine ja niiskustõke keldris sees ei lahenda niiskusprobleemi. | Shutterstock