raha.jpg

Mikroobide seisukohast paber- ja plastrahal vahet pole. | Tõnu Ojala