pssgof1s.hhk.jpg

Osasid tegevusi keelata ei saa, aga kõik pole ka lubatud. Taluda tuleb aga naabrite kõiki tegevusi, mis jäävad tavakasutuse piiresse. | Vidapress.com