p2141320.jpg

Lume külmunud oksad on käristanud võra pooleks. | Jüri Annist