lt_ev_2016.jpg

Balti riikidest jätkas üllatavalt tempokas tõus Leedu turul, kus müüdi uusi sõiduautosid koguni 49% enam kui eelmise aasta jaanuaris.