lahti_voetud_signaalrakett.jpg

Lahti võetud signaalrakett. | Päästeamet