k04_sovella_ratkaisu.jpg

Korra loomine algab iseendast ja oma hoiakute muutmisest – kõigepealt tuleb luua head hoiutingimused. | Rakennusmaailma