eramu_kvissental_2_vilen_kunnapu_3.jpg

Tartu uuselamurajooni Kvissentali kerkiv eramu, autoriks Vilen Künnapu | Fausto Capital/Vilen Künnapu