5mi1elml.u2i.jpg

Loeb, et saada targemaks: Priit eelistab raamatuid, mida lugedes saab ka midagi praktilist kõrva taha panna. Enamasti huvitavad teda just juhtimisraamatud. | Tiit Blaat