5.jpg

Krundi piirile oskuslikult planeeritud ehitis varjab vaate naabermajadele. | Paula Ritanen-Närhi