Eesti Gaas: võrguettevõtjate loidus pidurdab päikeseenergia kasutuselevõttu

08.11.2019

Ettevõtete huvi päikeseenergia tootmise vastu on kasvanud, kuid lahenduste kiiremat ja laialdasemat kasutuselevõttu takistab võrguettevõtjate ja ametite asjaajamise aeglus, selgub Eesti Gaasi ülevaatest.

Eesti Gaasi juhatuse liikme Margus Kaasiku sõnul on ettevõttel oktoobri lõpu seisuga töös kümmekond objekti, mis katavad päikesepaneelidega ligi 5000 ruutmeetrit hoonete katuseid või haljasalasid. „Hakkasime päikeseenergialahendust ettevõtetele pakkuma selle aasta keskel ning ehkki ettevõtete huvi ise energiat toota on suur, takerdub lahenduste reaalne elluviimine  bürokraatia ja võrguettevõtjate aegluse taha,“ lausus Kaasik.
„Kui meie suudame energialahenduse projekteerimise ja ehituse lõpetada sisuliselt kuu ajaga, siis tarbijate võrgu liitumistingimuste uuendamine lisab ajakavale veel vähemalt kaks kuud otsa, mis jahutab ettevõtjate huvi ning pikendab tööde teostamisaega,“ lisas Eesti Gaasi juhatuse liige. „Lahendada tuleks tänane olukord, kus ettevõtjatele ja väiketarbijatele suunatud lahendustega tegelevad võrguettevõtjad samas järjekorras suurte tootmisüksustega, mis paneb väikelahendused ebamõistlikult pikaks ajaks ootele.“
Ühena esimestest päikeseenergia lahenduste kasuks otsustanud Pruuna Mõis OÜ juhatuse liige Priit Keskla tõdes, et otsust ise energiat tootma tõukas keskkonnasaaste vähendamise eesmärk, aga ka märkimisväärne kulude kokkuhoid. „Plaanime päikesepaneelidega katta suure osa meie hooldekodu energia tarbimisest ning ainuüksi võrgutasude pealt on kulude kokkuhoid märkimisväärne.“  Ta lisas, et vähetähtis ei ole ka keskkonnaaspekt. „Põlevkivielekter ei ole täna enam meile tõsiseltvõetav ja jätkusuutlik.“
„Valisime 0-kuludega päikesetoote lahenduse just seetõttu, et see ei too meile kaasa lisainvesteeringu vajadust ning kogu asjaajamise ja ehituse on korda ajanud lahenduse pakkuja. Ainuüksi paneelide paigaldamiseks sobiva ala leidmine mõisa aias ning kooskõlastused keskkonnaametiga on nõudnud tööde teostajalt mitu kuud aega,“ märkis Keskla.
Eesti Gaas asus ettevõtetele, avalikele hoonetele ja korteriühistutele päikeseenergia lahendusi pakkuma selle aasta juulist. Kliendile rajatakse tasuta päikesejaam, mille toodang müüakse kliendile, kes säästab omakorda võrgutasude arvelt. Tänaseks on Eesti Gaasil lepingud sõlmitud ettevõtete ja asutustega väga erinevatest valdkondadest – ärihooned, pansionaadid, mõisad. Lahendused võimaldavad ettevõtetel katta keskmiselt 40% koguenergia vajadusest.
Energialahendus on eelkõige mõeldud nendele ettevõtetele, korteriühistutele ja koolidele-lasteaedadele, kelle elektrienergia tarbimine on vähemalt 20 000 kWh. Paneelide paigaldamiseks on vaja katusel või maapinnal vaba ala vähemalt 400 m². Headel paigaldustingimustel annab tootmisseade võimsusega 1 kW aastas ligi 1000 kWh elektrienergiat.
Päikesepaneelide paigaldustöid teostab Eesti Gaasi tütarettevõte EG Ehitus. Pinna katmisel kasutatakse kõrgeefektiivsusega polü- ja monokristallpaneele, et elektritootmine viia võimalikult väikesele pinnale.
Eesti Gaas tarnib klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasina (LNG). Lisaks müüb ettevõte elektrit nii kodu- kui äriklientidele ning arendab erinevaid energiatootmislahendusi. Eesti Gaasil on 50 000 klienti ja 240 töötajat.
 

Sarnased artiklid