Uue õppehoone avamisega lõpeb TTÜ koondamine Mustamäe linnakusse
04.09.2013

5. septembril kell 11.00 avatakse TTÜ uusehitus, kuues korpus. Tegu on I osaga investeerimisprojektist, mille käigus renoveeritakse lisaks kuuendale korpusele ka viies korpus. Kogu projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ligi 13 miljoni euroga. Toetust vahendab ülikoolile sihtasutus Archimedes.

Uusehitus on ennekõike teaduse maja, kus töötavad TTÜ mehaanikateaduskonna ning keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna teadlased, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Uues hoones on mehaanikateaduskonna soojustehnika instituut, materjalitehnika instituut ja masinaehituse instituut, samuti keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna materjaliteaduse instituut. Ka on uutesse ruumidesse kolinud TTÜ Robotiklubi, Formula Student Team Tallinn ning mehaanikateaduskonna üliõpilasnõukogu.

Soojustehnika instituudis on läbi nelja korruse ulatuv katsehall ehk „soojuse katedraal“. Seal saab tänapäevasel tasemel läbi viia uuringuid katsestendidel (näiteks põlemisprotsesside uuringud ja ka soojusleviga seonduvaid), et vältida valearvestusi energeetiliste seadmete projekteerimisel ja ehitamisel.

Materjalitehnika instituudi tehnoloogilistes laborites on rajatud efektiivne, energiasäästlik ja täpselt juhitav ventilatsioonisüsteem. Suure soojuseraldusega tehnoloogiliste seadmete soojus juhitakse tsentraalsesse jahutussüsteemi, ruumid on varustatud tehnoloogiliste gaaside, erigaaside ja suruõhutorustikuga.

Masinaehituse instituudis saavad autotehnikud rakendada uues akustika laboris täismõõdus akustilist stendi, mis tänu ruumi väga headele akustilistele omadustele ei sega naabreid.

TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna rahvusvahelise magistriõppekava „Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas“ üliõpilased ja doktorandid osalevad uudsete päikesepaneelide materjalide väljatöötamisel just materjaliteaduse instituudi teaduslaborites ning teevad tihedalt koostööd soojustehnika instituudi teadlastega jätkusuutliku energeetika uurimisel lisaks teaduskonna traditsioonilisele uurimistööle põlevkivienergeetikast.

Avatavas hoones on kasulikku pinda ligi 13 000 ruutmeetrit, hoone maht on ligi 62 000 kuupmeetrit. Selle hoone valmimisega lõpeb kogu Tehnikaülikooli koondamine Mustamäe linnakusse. Vana nn kuues õppehoone oli niivõrd amortiseerunud, et mõistlik oli ehitada päris uus hoone koos taristuga eeskätt teaduse tarbeks; erinevate investeerimisprojektidega on hangitud ka uut teadusaparatuuri. Vana õppehoone lammutati ning selle asemele ehitati uus ning kaasaegne teadushoone. Hoone arhitekt on Velle Kadalipp ning ehitajaks Skanska AS.