TTÜ saab mai lõpus uue rektori
Tõnu Ojala
01.05.2015

Pole küll vastavat uuringut tehtud, aga kui Tehnikamaailma lugejaskonda täpsemalt hariduse lõikes analüüsida, võib kindel olla, et Eesti kõrgkoolide vilistlastest suurim ühisosa on meil just Tallinna Tehnikaülikooliga. Ja sama kindel võib olla, et ka meie noortest lugejatest arvestatav osa seob oma tulevikuplaane TTÜga.
22. mail valib TTÜ kuratoorium ülikoolile uue rektori. Esialgsest kaheksast avaldusest on sõelale jäänud neli. Avalikkusele kõige tuntum on tänane Riigikogu liige, varasemast ajast mitmekordne minister ja endine Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo. TTÜ Küberneetika Instituudi direktorit Andrus Saluperet teab avalikkus hästi ETV telesaatest „Rakett 69”, TA akadeemik Mart Ustav kandideeris viimati ka Tartu Ülikooli rektoriks ning Jakob Kübarsepp on ülihästi tuttav kõigile tehnikaülikooli inimestele, sest mees on kolmel perioodil täitnud TTÜ õppeprorektori kohuseid. Nii et kaks meest TTÜ, kaks pigem Tartu Ülikooli taustaga (ehkki jah – kõrgharidusdiplomi on neljast mehest ainsana tollasest TPIst saanud Kübarsepp).
Lisaks kõrgetasemelisele õppe- ja teadustööle ning koostööle ettevõtetega on tehnikaülikooli üheks tähtsamaks missiooniks tehnikavaldkonna propageerimine. Ja see on ala, milles ka Tehnikamaailm tegutseb. Peagi oma 100 aasta juubelit tähistav TTÜ on õigusega uhke oma innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory üle. Lisaks seal jõudu koguvatele idufirmadele on selle üheks tegevussuunaks just töö noortega. Arvestades Tehnikamaailma lugejate struktuuri, on meil siin nii TTÜ enda kui Mektoryga arvestatav ühisosa.
Seda silmas pidades kõlas TMi jaoks kui muusika kõrvadele Andrus Salupere lause, mille kohaselt peaks TTÜ väljund meedias kasvama. Meie autorite ja abiliste seas on läbi aastate olnud palju TTÜ taustaga inimesi – nimetagem Valdek Kulbachi, Enn Hendret, Jüri Krustokit, Enn Velmret jpt, kuid liiga palju pole neid iialgi. Rektorikandidaadid toonitasid nagu ühest suust, et teadlased on passiivsed oma tegevuse ja ettevõtluse tutvustamisel, omalt poolt võib sedasama öelda ka meedia poolelt – liigagi tihti jäetakse TTÜ seinte vahel tehtu tegijate endi teada.
Tehnikavaldkonna propageerijatena ajavad Tehnikaülikool ja Tehnikamaailm sama asja – nii et sõltumata sellest, kes võtab sisse koha Eesti kõrgkoolide ühe lipulaeva rektoritoolil, soovime sellele mehele edu ja loodame meeldivale ja sisukale koostööle!

Sarnased artiklid