Silume karvaseid! Võrdleme keskmise hinnatasemega pardleid
05.03.2013

Viiskümmend kuni sada eurot võib olla nii suur kui ka väike raha – paljusid tehnikavidinaid selle raha eest ei saaks, aga toidupoes võib koti täis laduda. Kas selle raha eest saaks ka korraliku pardli?

Braun Series 3 340s-4
Panasonic ES-SL41
Philips AT890
Remington Titanium-X R6150

Pardel on juba üsna vana toode: vooluvõrgust toituv on tuntud juba üle 80 aasta ja akudelt töötav ka juba pool sajandit vana. Nõnda võiks arvata, et kõik võimalik on habemeajamisaparaatides juba olemas, ometigi esitletakse üha uusi mudeleid ja alati öeldakse, et uuel mudelil on see või too omadus parem kui eelmisel.
Kaupustes on pardlite hinnapiirid üsna suured, kolme-neljakümnest eurost kahesajani ja üle selle. Võiks siis ju oletada, et ka omadustes on olulisi vahesid. Tegelikult on jutud tippklassi mudelite paremustest ja üldisest tasemeerinevusest üksjagu juuksekarva pooleksajamise varjundiga. Erinevused mudelivaliku kahe äärmise pardliga saadud tulemuste vahel on mõõdetavad vast paaritunnise habemekasvuga.

Hind valiku aluseks
Pikka aega ei olnud kauplustes valida muu kui kahe tootja, Brauni ja Philipsi vahel. Õnneks on võitlusse sekkunud ka teised tootjad. Juba mõnda aega on kahe suurega kemplemas ka Panasonic ning Remington. On küll veel teisigi tootjaid, kuid need kas ei ole veel brändidena läbi löönud või on nende pardlid nii kehvad, et nad seda veel ei suuda.
Areng on kaasa toonud selle, et varem ainult tippmudeleile omane on jõudnud ka hinnalt odavamatesse toodetesse. Aeg on andnud meile valikute tegemiseks ka hulga tehniliselt, disainilt ja kas või värvilt erinevaid tooteid.
Võrdluse tegemiseks paluti nelja põhitegija toodete maaletoojail tuua omal valikul mingi keskmise hinnaga pardel. See peaks ju põhimõtteliselt olema hea kriteerium. Mingeid tehnilisi omadusi, mida silmas pidada, testi tegijate poolt ei määratud. Viimasel ajal on paljud pardlid ju mõeldud ka märgajamiseks, kuid sedagi ei nõutud. Ometigi osutusid neljast kolm olema just seda tüüpi – Wet & Dry.

Pardlid kui nahaärritajad
Kauaaegsed pardlikasutajad jagunevad selgesti kahte gruppi: need, kes on veendunud pöörlevate lõikepeadega pardlite paremuses, ja teised, kes peavad paremaks võrkpeaga pardleid. Isegi testi läbiviinud meestel oli selliseid eelarvamusi, kuid pärast testi tegemist võis need heita üle parda.
Võrdlus näitas, et lõua siledus ei sõltu pardli tüübist. Nii pöördterade kui võrguga saadakse ühtviisi hea lõpptulemus. Ainult innukamal lõua nühkimisel näitasid pöörlevad lõiketerad küüsi – hea tulemuse tagaajamine ja kiirustamine võivad ärritada nahka.
Nahaärrituse ulatus sõltub paljuski inimesest. Aegamööda ihu siiski harjub uue raseerimisvahendiga. Kuid enne uue pardli kasutuselevõttu tuleb see korralikult puhastada ehk terad pesta, see on nahaärrituse vältimiseks väga tähtis.
Pöördlõikepead ei pruugi sobida kõigile. Katse käigus jõudsime olukorrani, kus üks testijaist pidi testis osalemise peaaegu katkestama suure nahaärrituse tõttu. Võrdluses olnuist ärritas Remington nahka teistest selgesti enam.
Ka võrkpeaga pardlid ei ole päris ärritustevabad. Kuid lisaks nahaärritusele on pardlite puhul tähtis ka nende müratase ja kasutamise sujuvus. Kuigi mürataset testi käigus otseselt ei mõõdetud, oli võrkpardlite müra ja vibratsioon ajamise käigus selgelt suuremad kui pöördteradega pardlitel. Müra oli võrkpeaga pardlitel koguni sellisel tasemel, et see võis hommikusel habemeajamisel õrnema unega inimesed äratada.
Selgituseks olgu öeldud, et võrkpeaga pardlitel on edasi-tagasi liikuv tera, see teeb rohkem müra ja paneb ka masina rohkem vibreerima kui pöörlevad terad. Kuid masina häälekusest võib olla ka abi, sest näiteks Braunil annab hääle muutus märku habemeajamise edenemisest.

Habemeajamismasin reisikaaslasena
Spetsiaalselt reisimise seisukohast pardleid ei testitud. Kuid kuna osa testijaid olid sageli reisivad inimesed, siis saadi möödaminnes arvamusi ka selle kohta, kuidas nad reisile kaasa võtmiseks sobivad. Natuke üllatav oli, et akude kestvus ei tõusnud peamiseks poolt- või vastuargumendiks. Testimisel olnutest üllatas pahasti Panasonic, sest sellel ei ole üldse midagi, mis näitaks aku laetust.
Reisimise seisukohalt hinnati hoopis kaasavõtmise mugavust. Võrkpeaga pardlid on kogult väiksemad ja kujult paremad kaasa pakkimiseks. Brauni ja Panasonicu mudeleil ei ole aga kaasavõtmiseks ei karpi ega isegi kotti. Lisaks vähendab Panasonicu kaasavõetavuse mugavust ka kogukas laadimisseade.
Reisimisel saab tähtsaks ka terade kaitse. Siin täheldati olulisi erinevusi. Kõige halvem oli see, et terade kaitse ei lasknud ära aurata terade pesemisest lõikepeasse jäänud veel. Tulemuseks oli, et Remingtoni lõikepea haises juba järgmisel päeval kui märg koer. Õnneks uus pesemine lahendas olukorra.
Võrkpeapardlitel kaitseb terakate ka juhusliku käivitamise eest – või on vähemalt mõeldud selleks. Panasonicul see disainerite idee töötab, Braunil ei. Braunil ulatub terakaitse ka lülitusnupu peale, kuid surve all vajub see läbi ja nii võib juhtuda, et tihedalt asju täis kohvris töötab pardel aku tühjaks juba reisil sihtkohta.
Hinnatundlikkuse alusel võib testiks kogutud pardlite kohta öelda, et kõik nad kõlbavad habemeajamiseks hästi. Kiiret ja vaikset habemeajamist soovivale mehele on pöördteradega pardel parem valik. Kui aga ihu kipub olema tundlik, siis on parem võrkpeaga variant.

Testimise põhimõtted
Hindamisel anti suurem osakaal lõpptulemusele. Lisaks näo siledusele vaadati ka seda, kui hästi saab pardel ajamisega hakkama raskemates kohtades, nagu ninaalune, lõualohk või lõdvem ihu lõua all.
Ihu ärritamist jälgiti nii testi käigus kui selle järel. Hinde andmisel on arvestatud sellega, et enamasti nahk kohaneb uue masinaga. Väiksem hinne tähendab seda, et testi käigus ärritus ei kadunud lõplikult.
Kasutusmugavuse osas hinnati nii kasutamise kui puhastamise mugavust kui ka reisile kaasavõtmise hõlpsust. Hinnet mõjutasid ka kasutamist mugavamaks tegevad lisad.
Aku kestvuse ja laadimise osas mõõdeti masinail lisaks kasutamisajale ka aku kestvust tühjalt töötamisel, lisaks hinnati ka laadimisele kuluvat aega. Kiirlaadimisvõimaluse olemasolu kergitas hinnet.
Testi käigus hinnati ka vibratsiooni ja müra – viimase valjust, laadi ja muutumist habemeajamise jooksul. Müra vähenemine habeme lühenemisel mõjutas hinnet positiivselt, kätt raputavad või ootamatud ebamäärased masina värahtused ihul liikumisel koos vastava kaasneva müraga mõjutasid hinnet negatiivselt.
Kasutusjuhendi puhul hinnati õpetuse arusaadavust ja otstarbekust.

Testitulemused leiad märtsikuisest Tehnikamaailmast.

Sarnased artiklid