Reservväelasi oodatakse lisaõppekogunemisele täna õhtuni
TM
02.11.2018

Kolmapäeval väljakuulutatud lisaõppekogunemisele Okas 2018 oodatakse reservväelasi täna õhtuni. Kõigil kutse saanud ja õppusele veel mitte ilmunud reservväelastel tuleb kogunemispunkti jõuda hiljemalt täna kell 20:00.

„Ootame kõiki kutsutuid, et nad saaksid täita oma kohuse nii riigi kui ka relvavendade ees. Viimane võimalus selleks on täna kell kaheksa õhtul,“ ütles toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla. Valitsus otsustas kolmapäeval toimunud istungil kutsuda lisaõppekogunemisele Okas 1248 reservväelast toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljonist, sealhulgas üksuse mobilisatsioonireservi määratud reservväelased. Kaitsevägi tuletab reservväelastele meelde, et kui ilmneb õppusel osalemist takistavaid asjaolusid, tuleb kindlasti üksusega ühendust võtta ja sellest teada anda. Enda lisaõppekogunemisele arvamist saab kontrollida riigiportaali www.eesti.ee riigikaitse rubriigis kaitseväekohustuslaste registrist. Toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljoni reservväelased saavad lisainfot e-posti aadressilt logistikapataljon@mil.ee ja telefonilt: 7174444. Lisaõppekogunemise Okas 2018 eesmärk on kontrollida riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemise ja lahinguvalmiduse kontrollini. Õppus on harjutava iseloomuga ning vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.

Sarnased artiklid