Põrandad otse arvutist
Ando Urbas, Victoria Parmas
05.03.2013

Kõverikest laudadest mosaiigina kokku sobitatud puitpõrand kannab endiste aegade hõngu ja lubab arvata, et tegu on vanameistri käsitööga. Üllatuseks on lahenduse taga hoopis 1,5aastane Eesti IT-arendus.

Osaühingu Bole puitpõrandad on käsitöö, aga mitte otseses mõttes – puu tüvejoont järgivad põrandalauad sobitab kokku arvutiprogramm koos disaineriga ja täpsed lõiked teostab Paldiskis kõrgtehnoloogilise sisseseadega puidutöökoda.

Idee oli lihtne. Panna kokku põrand kõveratest laudadest, mis järgivad tüve kõverusi, oksakohti ja teisi puu iseärasusi. Omavahel ülitäpselt sobituva loodusliku joonega täispuitpõrandad köidavad kohe pilku ja mõjuvad aukartust äratavalt.

„Kõike on varemgi tehtud, ka tüvekontuuriga laudadest põrandaid, uksi, kappe, söögilaudu – mida iganes, aga mitte tehases ja masinatega. Seni on see olnud käsitsitöö,” selgitab OÜ Bole arendusjuht Hannes Tarn lahenduse unikaalsust.

Ideest automatiseeritud tootmiseni kulus poolteist aastat ja ühe laua taha tuli kokku tuua mitme eri IT-valdkonna tippspetsialistid.

Arendusprojekt
Puu loomulikku joont järgivate põrandalaudade automatiseeritud tootmise käivitamiseks tuli ette võtta Eestis pretsedenditu IT-arendusprojekt. Esimene suur mure oli õigete partnerite leidmine ja ühte keelt rääkima panemine.

„Kogu tootmislahenduse tegi võimalikuks meie suutlikkus panna kokku kolm erinevat valdkonda: IT-arendus, puidutehnoloogia ja tootmistehnika projekteerimine,” ütles üks lahenduse kontseptsiooni autoreid, CAD-süsteemide OÜ juhatuse liige Urmas Jüriorg.
Automaatseks põranda kokkupanekuks otsustati kogu algmaterjal digiteerida ehk kõik põrandalaudade toorikud (plangud) arvutisse skannida. Soome automaatikafirma Delta arendatud plankude skanner tuvastab automaatselt igast plangust kasutatava osa ehk teeb kindlaks, kust läheb maltspuidu piir, kust algab kõva puit, milline on kooreosa, kus on augud. Kõik skannitud plangud saavad endale passi ja triipkoodi ning liiguvad edasi lattu.
TTÜ küberneetika instituudi ülesanne oli luua laudade andmebaas (PlankDB) ja hallata seda. Andmebaas pakub disainerile välja omavahel sobivad lauad (soovitaja) ja üritab need automaatselt põrandaks kokku laduda (paigutaja).

Graafikamootori, mis võimaldab arvutis laudadest põrandapinna kiiresti kokku tõsta, lõid CAD-süsteemide OÜ ja Pente Tarkvara OÜ CAD-lahenduse Bentley Microstation põhjal, eelkõige tänu selle heale splainide käsitlusele ja väga kiirele vektor- ja rastergraafika hübriidlahendusele. Just see, mida osaliselt pildi ja osaliselt vektorinfoga laudade kokkusobitamiseks vaja läks.

Võimalikult hästi kokkusobitatud plankude kiireks ja täpseks väljalõikamiseks CNC-pingis, tuli lisaks luua unikaalse kujuga detailide korraga lõikamist ehk pakktöötlust võimaldav CAM-programm. CAD-süsteemide OÜ valis selleks sobiva baastehnoloogia ning kirjutas selle alusel täienduse, mis võimaldab automaatselt lugeda valmissobitatud disainpõranda kõiki plangukontuure ning leida töötlemiseks vajalikud optimeeritud ja järjestatud lõikeprogrammid.

Lahendada tuli ka laias diapasoonis varieeruva suuruse ja kujuga plankude optimaalne ja täpne paigutamine ning kinnitamine töölauale. Viimane sai võimalikuks tänu iseliikuvatele vaakumpatjadele, mille detaili kujust lähtuva ümberpaigutamise eest hoolitseb iga lõiketsükli vahel arvutiprogramm.

Disaineritöö kontoris
Arvutiprogrammid kogu tööd siiski otsast lõpuni ise ära ei tee. Nägusa põranda saladus on disaineritöö, mida teevad firmas kaks noort naist, disainerid Julia Makarova ja Anneli Rand. Asjatundmatule silmale meenutab nende töö pusle kokkupanekut.

„Tulemuse kvaliteet sõltub kõige rohkem lõikejoonest. Meie müüme ju looduslikku joont. Selle sättimine on väga oluline,” kiidab Hannes oma disainereid ja viskab nalja: „Julia rõhutab iga kord, et ta on parem kui autofill.”
Tõesti, enam-vähem sobiva laua võib lasta valida arvutiprogrammil, kuid ilusama tulemuse saab, kui protsessi sekkub inimene, kes teeb lõpliku viimistluse. Lõpuks on ikkagi disainer see, kes valib, millise laua servajoont masin väljalõikamisel arvestab, korrigeerib üleminekute laiusi, jälgib puusüü joonist ja vahetab vajadusel planke välja.

Kvaliteedi tagavad täpsed mõõdud
Enne virtuaalsete laudade virtuaalsele põrandale ladumist tuleb tellija antud mõõtudega ruumi ja CAD-programmi abil arvutiekraanil joonestatud ruumi mõõtmed kokku sobitada.

„Ebatäpsete töövahenditega mõõdetud ruumi korral kulub disaineritel väga palju aega mõõtmisvea otsimisele,” nendib Hannes, kelle sõnul ei tulnud nad alguses selle pealegi, et tootmise üks suuremaid probleeme on ruumi põrandapinna täpne mõõtmine – ainult lasermõõtetehnoloogia tagab vajaliku täpsuse.
Kontoritöö lõpptulemuseks on valmis põrandajoonis, kus igal laual on oma number, mis lõpptoodangule kleepsuga peale pannakse. Põrandat on hiljem võimalik kokku panna vaid üht viisi ning 100 ruutmeetrile kulub umbes 300 lauda.

Tellimuse andmisest põrandalaudade kättesaamiseni kulub kliendil neli nädalat. Firmal kulus idee sünnist esimese laua lõikamiseni aga poolteist aastat. Tänaseks on BoleFloori kaubamärgi all müüdavaid erilisi põrandalaudu müüdud üle kogu maailma ning paarikümne põranda jagu ka Eestis. Firmal on aga juba silme ees uus väljakutse – puutüve kuju järgivatest laudadest valmistatud mööbel.

Sarnased artiklid