Parimaks priitahtluse edendajaks päästealal tunnistati Kadrina vabatahtlik päästekomando
Päästeamet
17.06.2018

Nädalavahetusel Lääne-Virumaal Kundas ja Lammasmäel toimunud 17. Vabatahtlike Päästjate Foorumil andsid Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu üle rändauhinna "Pritsimeeste pasun" aasta parimale päästeala vabatahtlikkuse edendajale, kelleks osutus Kadrina vabatahtlik päästekomando.

„Kadrina vabatahtliku päästekomando 15 liiget on oma kogukonna turvalisuse alustalad ja vabatahtliku tegevuse hinnatud eestvedajad,“ tõdes Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu pärast auhinna üleandmist. „Nad osalevad aktiivselt nii päästetöödel kui ka ennetustegevuses ning on oluline osa Päästeameti vabatahtlike võrgustikust.“

Kadrina vabatahtliku päästekomando aastaringne pidev valmisolek tagab väljasõiduvõimekuse viie minuti jooksul peale väljakutse saamist. Selliseid päevi, kus Kadrina vabatahtlikud päästjad välja ei sõida, esineb väga harva – tegemist on ühe enim väljakutseid saava vabatahtliku päästekomandoga Eestis. Mehed seisavad ise hea ka komando toimepidevuse tagamisel – hooldavad tehnikat ja remondivad komandohoonet, samuti soetati omal algatusel ja vallavalitsuse toetusel Soomest uuem päästeauto hüüdnimega Susi (SISU SK181).

Lisaks aktiivsele päästetöödes osalemisele, teevad komando vabatahtlikud kogukonnas ka ennetustööd. Kaks korda aastas toimuvad komandos lahtiste uste päevad, kus tutvustatakse kõigile huvilistele päästetehnikat ning räägitakse, kuidas märgata ohte ning kujundada ohutu elukeskkond nii endale kui teistele. Koostööd tehakse Kadrina kooli ja lasteaiaga, juhendatakse kohalikku päästeala noorteringi, käiakse kodudes nõustamas ning paigaldatakse abivajajatele suitsuandureid. Kadrina vabatahtlikud päästjad löövad aktiivselt kaasa kõigis kogukonna tegemistes ning kaasavad ennetus- ja päästetegevustesse ka oma lähedasi. Mida ühtehoidvamad on kogukonna inimesed, seda paremini saadakse ohu- ja hädaolukorras hakkama.

Priitahtluse edendamise eest Eesti päästealal antav rändauhind „Pritsimeeste pasun“ asutati ning selle juurde kuuluv statuut kinnitati Päästeameti peadirektori käskkirjaga 29. juunil 2005. aastal. Auhind loodi, et tunnustada ja motiveerida päästealase vabatahtliku tegevuse eestvedajaid ning väärtustada ohutusalast kogukondlikku tegevust ja kodanikualgatust.

Auhinnale graveeritakse igal aastal auhinna saaja nimi ja aastaarv. Ettepanekuid rändauhinna kandidaatide osas saavad komisjonile esitada nii Päästeamet kui ka mittetulundusühendused. Rändauhind antakse koos selle juurde kuuluva tunnistusega üks kord aastas mittetulundusühendusele, sihtasutusele, seltsingule või üksikisikule silmapaistvate saavutuste eest priitahtluse edendamisel päästealal.

Mullu pälvis rändauhinna MTÜ Avinurme Pritsimeeste Selts.