Metsamehe arukad abimehed
Ain Alvela
01.11.2014

Tänapäevased metsatraktorid on kui liikuvad tehnikaimed, mis koondavad endas uuenduslikku tehnikat, kõrgtasemel infotehnoloogilisi lisaseadmeid, elektroonilist arvepidamist ja sõlmedes uusimaid, eriti vastupidavaid materjale. Masinad on kõrge tootlikkusega, operaatori hooleks jääb vaid õigeid töövõtteid rakendada ja parajal ajal seda või teist nuppu vajutada. Suurema töö teeb ära eelprogrammeeritud arvuti.

Harvester on võimas ja tootlik riist, mis suudab üksinda ära teha umbes 70–80 saemehe töö. Üldistatult öeldes on see võimsale traktorile monteeritud seade mõeldud puude langetamiseks, laasimiseks ja järkamiseks. Lisaks mõõdab harvester elektrooniliselt töödeldavat puitu vastavalt soovitud sortimendile ning peab lõigatud puidu kohta arvestust. Kõrge, uuest peast üle 200 000 euro ulatuva hinna tõttu õigustab metsalangetustraktor end majanduslikult vaid suurte töömahtude puhul (lõikust vähemalt 8 kuud aastas). Sestap ongi sellised metsamasinad eeskätt firmade või suuremate ühistute valduses, kust erametsaomanikud neid rendivad või teenustööks tellivad. Suure tootlikkuse tõttu (vähemalt 10 tm tunnis) ei tasu harvesteri rakendada väikeste raiemahtude puhul.

Hooldusraie harvester on säärane masin, mis mõeldud kasvavas metsas harvenduse tegemiseks. Võimaldab peale langetamise-laasimise-järkamise ka materjali esmast koondamist. Langetatavate puude diameeter võib olla maksimaalselt 30–35 cm.

Novembri Tehnikamaailmas tutvustame keskmise või keskmisest suurema võimsusega (üle 200 hj) metsalangetustraktoreid, kusjuures valikusse panime masinad, mis siinmail levinud ning millel ka Eestimaal müügiesindus olemas.

Sarnased artiklid