Kaitseministeerium toetab seitset Eesti kaitsetööstusettevõtet
TM
18.12.2018

Kaitseministeerium toetab ligi poole miljoni euroga seitset tänavusest kaitsetööstuse arendusprojektide konkursist osa võtnud relvastuse ja lõhkeainete arendustega tegelevat Eesti ettevõtet.

Kaitseminister Luik tõdes, et meede on osa Kaitseministeeriumi soovist arendada relvastuse ja laskemoona tootmist Eestis. „Võimaluse selliseks tootmiseks annab oluline tänavu 1. juulil jõustunud relvaseaduse muudatus, mis võimaldas esmakordselt Eesti kaitsetööstusettevõtetel käidelda sõjarelvi, laskemoona ja lahingumoona,“ ütles Luik. Toetust saavad projektid on: • Threod Systems OÜ/ Eesti Arsenal OÜ lõhkedroonid • Nordic Armoury OÜ 76mm treening-suitsumürsk • Eesti Arsenal OÜ droonide-vastase raketisüsteemi arendus • Krattworks OÜ tark miinisütik • Nord Arms OÜ 9 mm automaat • Penhouse Studio OÜ miiniväljade demineerimise treeningseade • Asymmetric Systems OÜ jalaväe mineeritud soomukitõke Kaitseminister Jüri Luik ütles, et konkursi teine eesmärk oli anda tõuge Eesti kaitsetööstusettevõtete arendamisse. „Eesti kaitsetööstusettevõtjad on tõestanud end kiiresti arenevate ja konkurentsivõimelistena,“ märkis Luik. Ta lisas, et kohaliku kaitsetööstuse arendamine on eeskätt oluline riigikaitse seisukohast, kuid elavdab ka majandust tugevdades meie ekspordivõimet. Arendusprojektid saavad toetust kokku 437 503 eurot. Kaitseministeeriumi toetuse suurus ühele arendusprojektile moodustab 25-45 protsenti projekti kogukuludest, toetuse maht sõltub toetatava ettevõtte arendusprojekti potentsiaalist. Tänavusele konkursile esitati kümme taotlust kogumaksumusega 1,6 miljonit eurot. Konkursi võitjatele pakub Kaitsevägi sõjalist ekspertiisi toote testimisel ja arendamisel. Tõuke sektorisse uute lahenduste leidmiseks andis ka Eesti esimene tänavu toimunud kaitsehäkaton Defence Makeathon. Arendusprojektide konkursil osales ja sai toetust kaks ka kaitsehäkatonil osalenud meeskonda.

Sarnased artiklid