Kaitseministeerium toetab relvasüsteemide arendamist poole miljoni euroga
TM
22.08.2018

Algas Kaitseministeeriumi toetuste konkurss Eesti ettevõtetele uuenduslike ja kõrge ekspordi potentsiaaliga relvasüsteemide, laskemoona ja lahingumoona või nendega seotud toodete arendamiseks.

Konkursi eesmärk on tekitada Eesti kaitsetööstussektorisse juurde ettevõtteid, mis toodavad relvastust, laskemoona või militaarotstarbelist lõhkeainet. „Konkursiga tahame kaasa aidata uute kõrge ekspordipotentsiaaliga toodete-teenuste tekkimisele Eesti kaitsetööstusse. Kuni käesoleva aasta juulini, mil riigikogu võttis vastu relvaseaduse ja teiste seaduste muudatuse, polnud see selles valdkonnas võimalik,“ sõnas Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna kaitsetööstuse valdkonna juht Eneli Saabas.

Kuuendat aastat järjest toimuvale konkursile oodatakse osalema nutikate ideedega ambitsioonikaid Eestis registreeritud ettevõtteid. Konkursi võitjad saavad teha Kaitseväega koostööd toote arendamisel ja testimisel. Kokku jagatakse toetusi kuni 500 000 euro ulatuses. Ühe projekti maksimaalne toetus võib olla 200 000 eurot. Seejuures riigi toetus on maksimaalselt 45 protsenti arendusprojekti maksumusest. „See hoiab ettevõtte motivatsiooni ja aitab tagada projektide õnnestumise,“ ütles Saabas. „Konkurss on Eesti ettevõtete seas tuntud ning riigi toetus kaitsevaldkonna projektidele on ergutanud ettevõtteid riske võtma ja tootearendusse rohkem panustama, et uusi kõrgtehnoloogilisi tooteid ja teenuseid riigikaitsesse tuua,“ märkis Saabas. Ta lisas, et varasematel aastatel on Kaitseministeerium toetanud autonoomsete lennuvahendite ja maismaaplatvormide, side- ja seiresüsteemide, aga ka uute materjalide ja meditsiiniseadmete ja tarkavara arendamist. Taotlusi hindab Kaitseministeeriumi, kaitseväe, Eesti majandusarengut suunavate ametkondade ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajatest ning välisekspertidest koosnev komisjon. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 31. oktoobriks e-aadressile arendusprogramm@kaitseministeerium.ee. Võitjad kuulutatakse välja aasta lõpuks.

Taotlusvorm ja konkursi tingimused: http://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/teadus-ja-arendustegevus/kaitsetoostuse-arendustoetuste-konkurss-2018 Arendusprojektide ideid on võimalik testida ja meeskonnakaaslasi leida 28.–30. septembril toimuval Eesti esimesel rahvusvahelisel kaitsevaldkonna arendusmaratonil Defence Makeathonil Tartus. Info ja registreerumine: http://garage48.org/events/garage48-defence-makeathon Loe Eesti kaitsetööstusest ka Kaido Einama artiklist TM 10/2016.

Sarnased artiklid