Euroopa Liit laiendab mobiilseadmete kasutust lennukis
09.12.2013

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) ajakohastas täna suuniseid kaasaskantavate tehnikaseadmete (sh nutitelefonid, tahvelarvutid ja e-lugerid) kasutamise kohta lennukis, teatas Euroopa Komisjoni Esindus Eestis. Suuniste kohaselt võib neid seadmeid kogu reisi vältel (sh ruleerimine, õhkutõus ja maandumine) hoida sisselülitatuna lennurežiimil (st mobiilsideühendus on välja lülitatud), kui see ei ohusta turvalisust.

ELi transpordivolinik, Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas on esitanud lennundusohutusametile palve kiirendada tehnikaseadmete ohutut kasutamist käsitlevate suuniste läbivaatamist. Uued suunised avaldatakse eeldatavasti 2014. aasta alguses.

„Me kõik soovime reisi ajal mobiilsidet kasutada, kuid siin on võtmesõnaks ohutus. Olen palunud suuniste läbivaatamisel lähtuda selgest põhimõttest: kui mobiilside kujutab endast ohtu, ei tohiks seda lubada, kui see aga on ohutu, võib seda eeskirjade kohaselt kasutada,“ ütles asepresident Kallas.

Täna avaldatud ajakohastatud ohutussuunistes on juttu kaasaskantavate tehnikaseadmete kasutamisest ilma mobiilsideühenduseta, st lennurežiimil. See on esimene kord, kus isiklikke tehnikaseadmeid lubatakse lennurežiimil kasutada kõigis lennuetappides, väravast väravani. Seni on kõik isiklikud tehnikaseadmed tulnud ruleerimise, õhkutõusu ja maandumise ajaks täielikult välja lülitada.

„Täna astume esimese sammu selles suunas, et lubada tehnikaseadmete ohutut kasutamist lennukis ruleerimise, õhkutõusu ja maandumise ajal. Järgmisena tahame uurida, kuidas oleks võimalik lennukis mobiilsidet kasutada. Uuringud võtavad aega ja järeldused peavad põhinema tõenditel,” lisas asepresident Kallas.

Mobiilsideühendus on praegu võimalik üksnes spetsiaalselt varustatud lennukites, mis võimaldavad võrguühendust (seda lubatakse lennukõrgusel). Sel juhul ei kasuta reisijad maapealset võrku, vaid sertifitseeritud ohutut pardasüsteemi. Selline võimalus on praegu vaid üksikutes lennukites, kuid lähiaastatel võib oodata võimaluste avardumist. Nimetatud teenust pakkuvate lennukite kohta võttis komisjon hiljuti vastu telekommunikatsiooni käsitlevad otsused, mis võimaldavad pakkuda 3G- ja 4G-mobiilsidevõrke, et tagada mobiilsideseadmetele parem ühendus.

Lennufirmadel tuleb nüüd oma töökorda ajakohastada. Paljud teevad seda eeldatavasti lähinädalatel. Reisijad peavad siiski igal juhul alati järgima lennukipersonali ohutusjuhiseid ning seega võib tehnikaseadmeid kasutada vaid juhul, kui personal seda lubab. Lennukipersonal nõuab ohutusalase juhendamise ajal igal juhul reisijate tähelepanu ja võib paluda rasked esemed õhkutõusu ja maandumise ajaks kindlalt ära panna.