Eestisse jõudis Euroopa üks esimesi käsiskännereid
13.06.2014

Tartu ülikooli haridusuuenduskeskusesse jõudis Euroopa üks esimesi käsiskännereid, mis võimaldab muuhulgas sisse skäneerida täispikkuses inimese ja tema kujutise mitmekordse vähendusega 3D-s välja printida. Kaasaegse tehnoloogia kasutamine õpetajakoolituses on üks aspekt, mille tõstis Tartu ülikooli juures esile ka Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur.

Tartu ülikooli haridusuuenduskeskuse arvuti- ja tehnoloogiaklass sai täiendust unikaalse käsiskänneri näol, mida hakkavad õppetöös kasutama õpetajakoolituse üliõpilased. Tartu ülikooli tehnoloogiahariduse vanemteadur Leo Siiman kirjeldas, et 3D skänner analüüsib reaalsete esemete kuju ja välimust ning kogutud andmetest luuakse eseme kolmemõõtmeline mudel arvutisse. Keskuses olev 3D printer tekitab kavandist aga kolmemõõtmelise eseme, mida saab kasutada prototüübina toote disaini arendamiseks, vormide valmistamiseks ning mudelite koostamiseks.

Siiman tõdes, et uudsete tehnoloogiliste vahendite kasutamine õppetöös muudab selle atraktiivsemaks nii õppija kui ka õpetaja jaoks: „Tehnoloogia valdkond areneb kiiresti ja noored on äärmiselt tehnoloogiahuvilised. Seega ei tohiks me peljata tehnoloogia kasutamist õppetöös, sest see on üks peamisi võimalusi, kuidas saame tõsta õpilaste teaduslikkust ja tehnoloogia tarka kasutamist juba koolipingis. Uute tehnikavahendite kasutamisega õpetamegi tulevastele õpetajatele õppetöösse uut väärtust looma, mille õpilane saab tulevikus reaalsesse ellu üle kanda.“

Käsiskänneri kasutust ja selle tulemusi on esitletud juba ka 1. ja 3. klassi õpilastele ja nende õpetajatele. Tartu ülikooli tehnoloogiahariduse professori Margus Pedaste eestvedamisel läbi viidud tulevikutunnis näitas professor, kuidas kaasaegse tehnoloogia abiga õpetada isegi selliseid teemasid, mis ei ole eakohased ja kuidas tehnoloogiat kasutades kontrolltöötunnid huvitavaks teha.

Kaasaegse tehnoloogia ning õppijakesksete meetodite kasutamist Tartu ülikooli õpetajakoolituses tõstis esile ka Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri hindamiskomisjon, mis tunnustas viimasel ajal tehtud uuendusi ning julgustas nendega jätkama.

Komisjon analüüsis õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste magistri- ja doktoriõppe õppekavu ning leidis, et nii õpetamise kvaliteet, ressursid kui ka edasise arengu eeldused vastavad hästi nõutavale tasemele. Selle kinnituseks anti Tartu ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele tähtajatu õpetamisõigus.

Professor Pedaste avaldas otsuse üle heameelt: „Hindamistulemused näitavad, et Tartu ülikooli ja innovatsioonikoolide võrgustiku koostöös kavandatud ja elluviidav suund on leidnud toetuse välishindajate – teiste kõrgkoolide, koolijuhtide, õpetajate, hindamisekspertide ja üliõpilaste esindajate – poolt. Seega tuleb valitud suunal jätkata ning veel pooleli olevad teod täiuslikkuseni arendada.“