Avamerepurjetamise valem
Kalev Vapper
01.08.2015

Võistlemine ja oma võimete proovilepanek on inimesele omane juba ürgajast alates. Seda ka vee peal. Ikka on pingutatud selle nimel, et oma roolitav laev oleks kiirem kui naabrimehel. Sellel suvel toimuvad 10.–16. augustini avamerepurjetamise ORC klassi Euroopa meistrivõistlused meie koduses suvepealinnas Pärnus.

Kunagi, mereröövlite ajastul, oli see suisa eluküsimus, tänapäeval rohkem ehk egoküsimus. Igasugustel tehnilistel spordialadel on võimete omavaheline võrdlemine mõnevõrra komplitseeritum kui näiteks jooksudes, hüpetes või kas või ujumises. Purjetamises sõltub väga palju jahist ja taglasest, aga mõistagi ka oskusest neid trimmida ja häälestada. Oma rolli mängib mõistagi ka jahi suurus ja vanus. Aga ka disainil, materjalidel ja kaalul on suur mõju jahi kiirusele. Läbi aegade on püütud võrrelda omavahel täiesti erinevaid asju. On otsitud vastuseid küsimustele nagu näiteks – kes jookseb oma suuruse kohta kiiremini, kas inimene või sipelgas? Kes hüppab kaugemale, kas konn või känguru?

Väärikas ajalugu
Enne kui hakkame rääkima sellest, kuidas saab koos võistlema panna ja võrrelda erinevaid jahte, teeme väikese ülevaate meie purjetamise ajaloost.
Eesti on mereriik ja meresõitu ning purjetamist on siin au sees peetud juba sajandeid.
Eesti purjetajad on läbi aastate võitnud erinevate jahiklasside tiitlivõistlustel (olümpiamängud, maailma- ja Euroopa meistrivõistlused) 70 medalit, millele jääpurjetajad on omalt poolt lisanud veel 135 poodiumikohta.
Eesti on tuntust kogunud ka purjetamise ja jääpurjetamise suurvõistluste korraldajamaana. Erinevate klasside tiitlivõistlusi on Eestis peetud palju: 1938. aasta Euroopa meistrivõistlused jääpurjetamises olid esimesed tiitlivõistlused jääpurjetamises, hiljem on siin korduvalt peetud nii jääpurjetamise Euroopa kui maailmameistrivõistlusi.
Pärast Teist maailmasõda jõudis esimesena olümpiamedalini eesti purjetajatest Kalevi Jahtklubi liige Aleksander Tšutšelov, kes tuli klassis Finn 1960. aastal Rooma olümpiamängudel hõbemedalile. 1980. aasta olümpiaregatil Tallinnas tuli Nikolai Poljakov Boriss Budnikovi Solingu soodis hõbemedalile. 1988. aasta olümpiaregatil Soulis võitsid kalevlastest kaksikvennad Tõnu ja Toomas Tõniste klassis 470 hõbemedalid ja 1992. aasta olümpiaregatilt Barcelonas pronksmedalid. 1992. aastal oli Krista Kruuv svertpaadil Europe kuues. Vennad Tõnisted tulid 1992. aastal klassis 470 ka Euroopa meistriteks. Viimastel aastakümnetel on Tõnisted oma meeskonnaga olnud jahil Lenny edukad jahiklassi Melges24 tiitlivõistlustel.
Olümpiaklassides on praegu meie suurimad lootused seotud maailma Finni-purjetajate tippu kuuluvate Deniss Karpaki ja Lauri Väinsalu ning Laseril olümpiale pürgiva Karl-Martin Rammo ning purjelaudur Ingrid Puustaga.

Ilus olevik
Eesti avamerepurjetajad hakkasid tiitlivõistlustel ilma tegema eeskätt jahiklassis X-99, kus MM-medaliteni jõudis selle sajandi alguses kolmel korral Peter Šaraškini meeskond jahil Zuxu, 2006. aastal saavutasid sama jahiklassi MM-regatil kaksikvõidu Jaak Jõgi Team Elion ja Mati Sepa roolitud Alexela Sailing Team.
Jahiklassis X-41 jõudis MM-tiitlini 2010. aastal Mati Sepa meeskond jahil Technonicol. Jaak Jõgi roolitud Forte oli tookord kolmas.
2013. aastal saavutasid ORC Euroopa meistrivõistlustel III grupis kaksikvõidu Mihkel Kose roolitud Sugar 2 ja Aivar Tuulbergi Katariina II. ORC II grupis tõi Eestisse hõbeda Priit Tammemägi meeskond jahiga Premium.
2014. aastal Kielis toimunud avamerepurjetamise ORC maailmameistrivõistlustel osales 19 riigi 151 jahi seas 6 Eesti jahti ja kõik nad mahtusid 12 parema hulka. ORC 2. grupis võitis ülekaalukalt maailmameistritiitli Jaak Jõgi roolitud meeskond jahil Forte. Napilt medalita jäi samas grupis Eero Panki roolitud Reval Cafe ja ORC III grupis Karl-Hannes Tagu roolitud Katariina II ning Erki Meltsa roolitud Sugar 2.
Sellel suvel toimuvad 10.–16. augustini avamerepurjetamise ORC klassi Euroopa meistrivõistlused meie koduses suvepealinnas Pärnus. Kohale on oodata ligi kaheksatkümmet meeskonda enam kui kümnest riigist. Eestist on võistlemas paarkümmend jahti.

ORC
Loomulikult on vaja lahti seletada, mida tähendab lühend ORC võistluste nimes. ORC on Offshore Racing Council, ehk siis eesti keeles avamerepurjetamise nõukogu. See on organisatsioon, mis väljastab ORC valemi alusel avamerejahtidele mõõdukirju.
Loomulikult oleks hea, kui kõik võistlevad jahid oleksid üksteisega identsed nii nagu nad seda on iga klassi tiitlivõistlustel. Sellisel juhul oleks tegu monotüüpidega ja võistlused viidaks läbi klassireeglite kohaselt. Paraku on kord juba nii, et nii nagu on maailm täis erinevaid autosid, on mered ja sadamad täis ka erineva kuju ja suurusega jahte. Muutub mood ja materjalid, täienevad teadmised hüdro- ja aerodünaamikast ning jahikonstruktorite töölaualt jõuavad purjetajateni üha uued alused. Erinevalt autodest kestab aga üks korralikult ehitatud jaht aastakümneid. Kuidas siis ikkagi teha nii, et eri ajal ja erinevate omadustega jahid saaksid üheskoos võistelda ja teha seda nii, et säiliks võrdlusvõimalus ja võistluspinge? Oleks vaja valemit selleks, et erineva suuruse ja erinevate omadustega jahid saaksid üksteise vastu võistelda, omades võrdseid võiduvõimalusi.
Ideaalse valemi otsimine, mille alusel erineva suurusega jahid saaksid üksteise vastu võistelda, on ilmselt sama vana kui purjede all võistlemine. Jahiomanikud, purjetajad, disainerid ja muidu asjahuvilised on otsinud alati toimivat lahendust muutuva disainiga jahtide võrdlemiseks. Vaatamata sellele, milline valem parasjagu kasutusel on, peaks ideaalne võrdlusvalem sisaldama järgmisi karakteristikuid:

• olema õiglane kõikidele jahtidele kruiseritest võistlusjahtideni, hoolimata nende disainist;
• olema avatud, transparentne ja vabalt kasutatav;
• omama objektiivseid, erapoolikke ja sisestamiseks kõigile kättesaadavaid reegleid;
• omama paindlikku punktisüsteemi, mida saab kasutada erinevate kursside jaoks;
• olema lihtne, kergesti kasutatav, hästi mõistetav ja täpne;
olema kohalikult toimiv, aga ülemaailmselt kättesaadav.

Läbi aastate on kasutatud erinevaid tasandusvalemeid. Viimasel ajal on maailmas üha suuremat populaarsust võitnud aga just ORC valem, mis purjetajate arvates tagab kõige objektiivsema võrdluse erinevate jahtide vahel.
ORC valem aitab iga jahi poolt võistlusraja läbimiseks kulutatud aega korrigeerida ja paneb võistlevad alused võrdsetel tingimustel pingeritta.
ORC valem kasutab teadust ja tehnoloogiat oma händikäp-süsteemi arendamiseks. Täielikku mõõtmiskomplekti jahi kere ja tema lisade, vindi, ujuvuse, taglase ja purjede mõõtmiseks võimaldab kasutada arvuti tarkvara VPP (Velocity Prediction Program). See programm lubab teoreetiliselt arvutada jahi kiiruse erinevates tuuletingimustes. Selle programmi abil, mida igal aastal täiendatakse aero- ja hüdrodünaamika ekspertide poolt, suudetakse võimalikult objektiivselt kirjeldada erinevate jahtide sooritusvõimet erinevates tuultes ja eri kurssidel.
ORC valem ei võrdle omavahel eri paatide karakteristikuid, vaid mõõdab hoopis seda, kuidas jahil seilav meeskond suudab välja purjetada jahi potentsiaalse teoreetilise võistlusväärtuse. Seega ei võistle jahid ORC klassis eeskätt mitte teiste jahtide, vaid iseendaga, püüdes välja purjetada võimalikult head tulemust, lähtudes oma teoreetiliselt arvutatud suutlikkusest. Võistluse võitja on meeskond, kes on suutnud oma jahil kõige paremini pigistada eri kurssidel välja maksimumkiiruse, mis jahile nendes tuuleoludes ette on nähtud. Jahi finišisse jõudmise aeg pannakse ORC valemisse ja saadakse korrigeeritud distantsi läbimise aeg, mille alusel reastataksegi võistlejad.
Tänu VPP-ile suudab ORC valem vägagi täpselt välja arvutada teoreetilise kiiruse, mille jaht peaks saavutama olemasolevates ilmastikutingimustes ja konkreetsel võistlusrajal purjetatavatel kurssidel. Mida lähemale nendele arvestuslikele kiirustele jahi meeskond oma jahiga jõuab, seda parema võistlustulemuse ta saavutab. Viimaste aastate ORC klassi maailma- ja Euroopa meistrivõistluste tulemused on näidanud, et esikümnesse on jõudnud oma mõõtudelt ja omadustelt vägagi erinevat tüüpi jahid, millede korrigeeritud distantsi läbimise ajavahed on väga väikesed.
ORC valemil ei ole mingeid salajasi komponente, kõik on arvestuslik ja dokumenteeritud, ORC klassi VPP-valem on kõigile veebis kättesaadav. Selle tarkvara võib omandada iga purjetaja, jahiomanik või -konstruktor.
Kasutades veebipõhist ORC Sailor Services teenust, võivad huvilised näha ka kõiki viimase 4 aasta jooksul välja antud ORC mõõdukirju. Samuti on väikese tasu eest võimalik teha teoreetilisi muudatusi oma jahi ORC mõõdukirjas, et näha, kuidas mõjutab jahi taglase ja purjede või meeskonna kaalu muutmine jahile antud valemit. See võimaldab meeskonnal ja jahiomanikel optimeerida oma jahti sobivamaks ORC klassi valemi järgi peetavateks võistlusteks.
ORC Speed Guide annab võimaluse heita pilk jahi sooritusvõimele erinevates tuulteoludes diagrammi kujul. Sedakaudu saab ka head vastused küsimustele: mis on parim tuulenurk spinnakeri vahetamiseks? Millal on mõistlik vahetada spinnaker tavalise eespurje vastu? Millal on genua kiirem kui asümmeetriline spinnaker? Mõistagi pakub see programm välja ka hinnangulised maksimumkiirused erinevates tuulteoludes mõõdukirja kantud andmete põhjal.
Igas riigis on olemas ORC poolt tunnustatud mõõtjad, kellel on õigus teha mõõtmisi ja väljastada ORC mõõdukirju.

Tulge vaatama!
Selleks, et tagada võistlustel osalevate jahtide mõõduvõtt endaga ligilähedaselt sama suurust omavate alustega, jagatakse võistlustele registreerunud jahid ORC mõõdukirjas antud võistlusväärtuse alusel erinevatesse gruppidesse. Loomulikult püüavad korraldajad jagada võistlevad jahid arvuliselt enam-vähem võrdsetesse gruppidesse, mis kergendab merel võistluste läbiviimist. Pärnus peetavatel Euroopa meistrivõistlustel jagatakse jahid tõenäoliselt kahte võistlusgruppi, sest 45–50jalaste ja pikema veeliiniga jahtide osavõtt võistlustest pole sedavõrd suur, et neist tekiks omaette võistlusgrupp, nii nagu see on tavaliselt maailmameistrivõistlustel.
Euroopa meistrivõistlustel sooritatakse üks mitmekümne miiline avameresõit ja mitu lühirajavõistlust Pärnu lahel. Meid on ootamas Eesti vetes toimuv läbi aegade kõige väärikam avamerejahtide regatt, mille korraldajad ESS Kalevi Jahtklubi koos Pärnu Jahtklubiga annavad oma parima, et võistlusel osalevad 800 purjetajat ja kõik need, kes nii merel kui maal võistlustele kaasa elavad, saaksid meeldejääva elamuse. Võistlustest teeb otseülekande Postimees veebis ja soovijatel on võimalik pealtvaatajatele mõeldud laevaga minna merele võistlusi vaatama.
Tulge elage kaasa Volvo Estonia avamerepurjetamise ORC klassi Euroopa meistrivõistlustele ja hoidke pöialt Eesti meeskondadele, kes medaleid ihkavad!

Sarnased artiklid